28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Kokory, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 19:00
Soukromá prohlídka kostela, prostor ke ztišení
můžete nahlédnout do zákristie, vystoupit na kazatelnu či oratoř, kůr i věž kostela bude zpřístupněna
19:00 - 19:30
Rok sv. Josefa - oprava sochy sv.Josefa
přednáška paní Růženy Jurečkové
19:30 - 20:00
Májová pobožnost - květen měsíc Panny Marie
Litanie sv. Josefa, krátké čtení o sv. Ludmile a litanie loretánská, mariánská píseň
20:00 - 20:30
Divadelní scénka - král Šalamoun
zahrají děti z farnosti
20:30 - 21:00
Vystoupení místní scholy
zazní mariánské písně

Informace o kostele

GPS: 49°29'48.079"N, 17°22'37.013"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Kráčmarová

Nynější kokorský kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie je v pořadí již druhý. První nepřímá zmínka o kostele v Kokorách je 11.1.1371 v poznámce "Zbyněk z Kokor si ponechává patronátní právo". Tento první kostel postavili vladykové kokorští, kteří se psali "páni z Kokor", latinsky "de Cocora."

První farář byl v Kokorách od roku 1373 a jmenoval se Racek. Byl synem kokorského rytíře. Druhým farářem byl jeho příbuzný jménem Mrakeš. V té době u nás vládl Karel IV. - otec vlasti. Postupem času se románsko-gotický kostel rozpadal a nebylo jej možno opravit. Proto byl zbořen a na témže místě byl postaven nový.

Významným a nepřehlédnutelným stavebním doplňkem vstupu do kokorského kostela je kryté schodiště se 60-ti žulovými schody. Z iniciativy faráře P.Ignáce Korhoně, který působil v Kokorách v letech 1921 až 1942 byly prošlapané schody nahrazeny novými, žulovými. Na každém schodu je vytesáno jméno dárce a tím se schodiště stalo památníkem starých rodů kokorské farnosti, z nichž některé již zanikly.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube