24.05.19
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Hošťálkovice, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 24. května 2019

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.rkfhostalkovice.cz

Adresa kostela: Hlavní

GPS: 49°50'52.439"N, 18°12'50.248"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Libor Botek

Návaznost na dopravu:

Do Ostravy-Hošťálkovic se městskou dopravou nejlépe dostanete přes Ostravu-Přívoz autobusovou linkou č. 34 ze zastávek Křižíkova, Sad Boženy Němcové nebo Důl Odra. Vystoupíte na zastávce "Hošťálkovice". Linka jezdí ve špičce v intervalu cca 10 minut, mimo špičku cca. 30 minut.

 


První historická zmínka o farnosti je z roku 1588. V té době zde stál dřevěný kostel snad již ze 14. století. Již tehdy byl zasvěcen Všem svatým a tomuto zasvěcení zůstala farnost věrná.

V roce 1630 zde při požáru shořel kostel i fara. Od té doby byla farnost spravována z Hlučína. A protože se nepodařilo farnost zrekonstruovat, byla roku 1672 začleněna jako filiálka do farnosti Hlučín. Byl zde ale postaven malý dřevěný kostelík. Ten byl v roce 1793 nahrazen novým solidním kamenným kostelem.

Protože se obec na konci 19. století vlivem rozmachu důlního a hutního průmyslu rychle rozrůstala, přestal stávající kostel stačit a bylo rozhodnuto jej zvětšit. V roce 1903 byl proto starý kostel prodloužen o stávající kněžiště a rozšířen o boční lodě, takže má nyní křížovou dispozici. Také byla zvýšena věž, aby byla úměrná ke stavbě.


Ostrava-Hošťálkovice - kněžiště po liturgické obnověV roce 1968 za působení Ostrava-Hošťálkovice - interiér po liturgické reforměadministrátora P. ThDr. Františka Hrnčiříka byla v kostele jako v prvním na Hlučínsku a jednom z prvních v Československu provedena liturgická reforma podle ustanovení II. vatikánského koncilu pro slavení mše svaté čelem k lidu. Úprava byla velmi zdařilá a kostel byl hojně navštěvován farníky z farností, které o uvažovaly o přestavbách svých kostelů.

Pořad bohoslužeb ve farním kostele:
neděle:  8.20
všední dny: 17.35 (v úterý není)
sobota: 17.50

Pro úplnost je třeba dodat, že ve Lhotce je ještě obecní kaple sv. Urbana z roku 1889, v níž se slaví mše svatá obvykle jednou za dva měsíce.
Obecní kaple Ostrava-Lhotka

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube