28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Tvarožná, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 28. května 2021

19:00 - 23:00
Prohlídka kostela
Kostel otevřený k prohlídce, ztišení, rozhovoru a modlitbě.
20:00 - 20:30
Komentovaná prohlídka a výklad
Prohlídka interiéru kostela s komentářem k jeho výzdobě a zařízení.
21:00 - 21:30
Přednáška z historie farnosti a budování kostela
Přednáška z historie a průběhu výstavby kostela až do dnešní doby
22:00 - 22:30
Modlitba chval a adorace
Modlitba spojená s adorací

Informace o kostele

WWW: http://farnosttvarozna.cz/

GPS: 49°11'25.44"N, 16°46'32.52"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Kopeček

Návaznost na dopravu:

Bus: Brno Úzká, č. 702

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 05.09.2014)

Ne
7:45 celý rok, každý týden
10:45 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 ve školním roce, každý týden
19:00 celý rok, každý týden, mimo školní rok
Čt
18:00 ve školním roce, každý týden
19:00 celý rok, každý týden, mimo školní rok
17:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci
So
17:30 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Kostel sv. Mikuláše ve Tvarožné je dominantou obce. Svou krásou a tichem pomáhá Boží dům člověku v hledání smyslu života, štěstí, pravdy a Boha.

Nejdůležitějším místem v kostele je oltář, u kterého se slaví mše svatá, dále ambon (dříve kazatelna), od kterého se hlásá Boží slovo a sedes, místo ze kterého kněz pronáší důležité modlitby a dává požehnání. A samozřejmě červené světlo nás upozorňuje na svatostánek. Vždyť kostel je místem zvláštní Boží přítomnosti a byl postaven k oslavě Boží a ke spáse všech.

A nyní nahlédněme do historie.

23. prosince 1877 se do Tvarožné přestěhoval nový farář P. Václav Kosmák (známý také jako spisovatel) a od Brněnské konzistoře dostal vzkaz, aby se postaral o stavbu nového kostela, protože stávající chrám byl na spadnutí. Předsedou kostelního výboru se stal pan Egbert hrabě Belcredi. Návrh nového kostela v novogotickém stylu vytvořil architekt August Prokop a výstavbou byl pověřen August Weiss. Na jaře roku 1880 se začalo stavět a již 9. října 1881 byl posvěcen nový kostel. Slavnosti se zúčastnil také Leoš Janáček se starobrněnským sborem. Hlavní oltář, kazatelnu a boční oltář sv. Floriana vyřezal pan František Urbanec, mlynář z Líšně, samouk. Za tuto skvělou a do jemných detailů provedenou práci přijal honorář (stejně jako architekt) pouze na pokrytí nákladů.


K dalšímu vybavení kostela patří křtitelnice z původního chrámu a dva boční oltáře sv. Anny a sv. Josefa. Dohromady kostel zdobí 19 soch známých světců a na oltáři sv. Anny se nalézají čtyři krásné starozákonní řezby. Nezapomenutelným zážitkem je také vidět pestrou a jemnou výmalbu celého kostela od akademického malíře Františka Schönbrunnera z Vídně. Na správný čas nás kromě kostelních hodin upozorňuje starobylý zvon sv. Mikuláš z původního kostela. Další zvony sv. Cyril a Metoděj a Jméno Panny Marie nás zvou třikrát denně k modlitbě, k bohoslužbám a k modlitbě za zemřelé.

Důležitější než historie kostela je jeho „život“, tedy živí lidé, kteří do něj přicházejí, ke slavení bohoslužeb a k modlitbě, anebo za krásou umění, či jen tak do ticha načerpat sílu pro život, a proto Vás zveme do našeho kostela nejen na noc kostelů.

Nejbližší Noc kostelů:

Nesvačilka, kaple Panny Marie Bolestné – 13,4 km

Blučina, kostel Nanebevzetí Panny Marie – 19,7 km

Rajhrad, kostel sv. Petra a sv. Pavla – 19,9 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube