28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Tanvald, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 28. května 2021

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

Farní chrám Sv. Apoštolů Petra a Pavla v Horním Tanvaldě

Tento kostel byl budován ze sbírek a darů zdejších občanů. Základní kámen byl položen 8. března 1787. Kostel byl vysvěcen P. Josefem Ultschem dne 28. září 1789. Duchovní správa tehdy spadala pod farnost ve Smržovce. Samostatná fara byla postavena v roce 1835 a od 1. 1. 1838 se zde stal prvním duchovním správcem P. Josef Feit a ve stejném roce zde byl zřízen a vysvěcen hřbitov.

Roku 1851 byl Horní Tanvald povýšen na farnost a P. Josef Feit byl jmenován prvním farářem. Stará fara byla roku 1866 zbořena a byla vystavěna nová farní budova nynější podoby. Po smrti P. Josefa Feita se stal novým farářem zdejší kaplan Karel Hiebel.

Od roku 1880 se občané rozhodli opět vlastními prostředky kostel přestavět na větší a důstojnější stánek Boží. Přestavba začala roku 1889, kterou prováděl stavitel Daut z Jablonce nad Nisou. Přistavila se nová kamenná věž, věžička nad hlavním oltářem, nová střecha, chrámová předsíň, kůr, vchod na kůr, zadní část lodi, nová okna. Kostel byl vybaven novým vnitřním zařízením. Z původního kostela byla ponechána hlavní loď chrámu, kněžiště a sakristie.

22. června 1890 byl kostel znovu vysvěcen litoměřickým biskupem Emanuelem Schöblem.

1. července 1920 nastupuje za duchovního správce P. Karel Láska, v průběhu let byla provedena poslední vnitřní obnova kostela do nynějšího stavu: nástropní malby, všechny oltáře byly nově pozlaceny, kostel byl elektrifikován, vymalován a byla pořízena nová křížová cesta.

Roku 1966 byl do věže umístěn tisícikilový zvon z roku 1406. Roku 1973 byl postaven kamenný oltář se svatostánkem.

V současnosti se v kostele konají bohoslužby každou 3. neděli v měsíci a pravidelné poutě na Sv. Petra a Pavla. Kostel není státem chráněnou kulturní památkou, spadá pod farnost Tanvald.

Historické fotografie:

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube