28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Staré Sedlo, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:30 - 19:10
Uvítání návštěvníků
Uvítání návštěvníků a krátká prohlídka objektu kostela
19:10 - 19:40
Růženec nejen pro laiky
Něco málo o růženci, jeho historii, formách a používání nejen jako šperku a ozdoby
20:00 - 21:00
Chvilka nejen pro sebe
Večer při svíčkách, aneb čas nejen pro sebe a setkávání

Informace o kostele

Kostel je mimořádně zajímavá a hodnotná sakrální architektura, jejíž původ náleží patrně až do závěru 13. stol. s dalšími gotickými a pozdně gotickými stavebními fázemi. Barokizace v 18. stol., gotické prvky však dobře dochovány. Místní dominanta.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube