28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Osek, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 17:10
Zahájení Noci kostelů úvodním slovem
17:10 - 19:00
Prohlídka kostela - informace, fotografie, dokumenty
Po celou dobu je možná prohlídka kostela - informace o kostelu budou k dispozici. Pro děti budou přichystané úkoly a soutěže.
17:10 - 19:00
Ztišení, meditace
Prostor pro vlastní rozjímání, meditaci, transformaci. Pokud to situace dovolí, řečník v kratších blocích v průběhu večera přednese témata a myšlenky k rozjímání.
17:10 - 19:00
Zapal svíci za...
...dary, kterých se Ti dostává, ...štěstí pro své blízké, ...harmonii společnosti, ...
17:15 - 19:00
Hudební program
Pokud to situace dovolí, v kratších opakovaných blocích proběhne hudební program.
19:00 - 19:00
Uzavření kostela

Informace o kostele

Adresa kostela: K.H. Borovského

GPS: 50°37'16.803"N, 13°42'14.760"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kateřina Ferlesová

Kostel se nachází na místě Starého Oseka, původní osady, založené v době románské. Osecká farnost byla později pod správou cisterciáckého kláštera v Oseku.  Původní středověký kostel na místě dnešního pocházel ze 13. století. V 18. století bylo rozhodnuto o jeho barokní přestavbě. Projekt vypracoval roku 1714 Octavio Broggio z Litoměřic, který pro osecké cisterciáky projektoval celou řadu staveb. K realizaci projektu nakonec nebylo přikročeno, neboť se ukázal velmi finančně náročný. Barokní kostel byl realizován jako úplná novostavba v letech 1751–1755. Stavbu vedl Jakub Schwarz, který byl kdysi Broggiovým polírem a stavba nezapře značné ovlivnění broggiovským pojetím baroka. Jakub Schwarz působil jako stavitel v severních Čechách ve druhé polovině 18. století. Kostel je zasvěcen apoštolům sv. Petrovi a sv. Pavlovi. Kostel je jednolodní stavbou podélné dispozice. V západním průčelí se nachází hranolová věž. Západní průčelí má tři osy a je členěno pilastry. V postranních polích průčelí jsou niky se sochami světců (sv. Petr a Pavel) od Matyáše Kühnela z doby po roce 1760. Vnitřní prostor je sklenut střídavě plackovou a valenou klenbou s výsečemi na pasech, které vybíhají do pilastrů. Hlavní oltář pochází od M. Kühnela z doby po roce 1760 s obrazem sv. Petra a Pavla z 19. století. Autorem kazatelny na severní straně triumfálního oblouku z období kolem roku 1760 je František Rotter z Loun. Varhany pochází z 2. poloviny 18. století. Další vybavení kostela je novodobé (19. století a počátek století 20.). Kostel je od roku 2013 ve vlastnictví města Osek.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2021
Noc kostelů 2021
Osek, kostel sv. Petra a Pavla

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube