10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Dolní Lukavice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 20:00
Požehnání knize "Zajímavosti, záhady a zvyklosti farnosti Dolní Lukavice" autorky Evy Klepsové plzeňským biskupem Mons.T. Holubem
hudební doprovod - Darja Brunová, Lukáš Vladař beseda o knize. Soutěže nejen pro děti, pojďte objevit tajemství, která kostel ukrývá...
20:00 - 20:30
překvapení
20:30 - 21:00
Setkání při sklenci vína na lukavické faře

Informace o kostele

Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven pravděpodobně ve 2. polovině 13. století. Z původního gotického kostela je zachováno obvodové zdivo lodi a snad i věž nebo alespoň její základ. Osada se uvádí už v roce 1216. První písemná zpráva ke kostelu se vztahuje k roku 1352, kdy je kostel uveden mezi farními kostely.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube