28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Olomouc, Husův sbor

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:05
Otevření Husova sboru pro Noc kostelů
Přivítání prvních návštěvníků v největším nekatolickém chrámu na území Olomouce
18:05 - 21:00
Vyhlídka z věže Husova sboru
Mimořádně během Noci kostelů bude zpřístupněna věž pro nevšední výhlidku na město. Návštěvníci budou pouštěni do věže po pětičlených skupinkách. Na věž bude možné vstupovat pouze po dobu denního světla, tj. do cca. 21 hod. Vstup na vlastní nebezpečí
18:30 - 19:00
Vernisáž výstavy fotografií - Marek Trizuljak: Krajiny jitra
MAREK TRIZULJAK malíř, sochař, fotograf, autor vitráží, básník. Žije a pracuje v Seničce u Olomouce.
19:00 - 19:30
Koncert pro klarinet a klavír
J. Brahms: Sonata pro klarinet a klavír, Michaela Becková - klarinet, Jitka Křivánková - klavír
19:30 - 19:50
Komentovaná prohlídka
Seznámení se se stavbou Husova sboru
20:00 - 19:30
Koncert: Sonata pro trombon a klavír
B. Marcello: Sonata e moll C. M. von Weber Michal Voráč - trombon A. Roussel: Andante et scherzo H. Koehler: Valse graciese (etuda č. 13) Eliška Vičarová - příčná flétna
20:30 - 20:50
Komentovaná prohlídka
Seznámení se se stavbou Husova sboru
21:00 - 21:25
Hra na varhany
Varhanní produkce v podání Filipa Žurka. Program: Improvizace na Bachovo preludium a moll, Improvizace na chorál "Moudrosti poklad z nebe".
21:50 - 22:00
Závěrečná modlitba, požehnání a ukončení Noci kostelů

Celovečerní program:

Prohlídka kolumbária
Nahlédněte do prostor důstojného odpočinku pod kostelem

Informace o kostele

WWW: http://www.husuvsborolomouc.cz/Kontakt.html

Adresa kostela: U Husova sboru 538

GPS: 49°35'52.302"N, 17°14'49.522"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jaroslav Křivánek

Husův sbor církve československé husitské je trojlodní bazilika se zvonicí umístěnou asymetricky. Hlavní prostora modlitebny se nachází ve zvýšeném přízemí. Přístupná je monumentálním schodištěm se šesti sloupy s hlavicemi. Celý chrám je završen kopulovou neckovitou střechou s lucernou a věžičkou. Vstupní část i apsidy jsou půlkruhově ukončené. V zadní části kostela je věž zakončená kalichem, umístěná asymetricky k tělesu chrámu. Chrám byl postaven v letech 1924-1926. Projekt vypracoval olomoucký architekt Hubert Aust.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube