28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Olomouc-Hejčín, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 17:30
Modlitba růžence
17:30 - 18:10
Mše svatá
18:10 - 22:00
CHRÁM SV. CYRILA A METODĚJE V OLOMOUCI - HEJČÍNĚ
Kostel, kůr a krypta arcibiskupa Prečana budou otevřeny k prohlídce. Věž kostela přístupná nebude.
18:15 - 18:45
Dávná i současná historie chrámu (videoprojekce)
Možnost sledování filmu o historii kostela
18:15 - 21:30
Křížovka o kostele pro děti
Po úspěšném vyluštění na ně čeká malinká odměna. :-)
18:15 - 21:30
Hrobka arcibiskupa Leopolda Prečana
18:15 - 21:30
Pro dospělé bude letáček k hlubšímu porozumění kostelu
18:15 - 21:30
Zveme Vás navštívit kapli na Mrštíkově náměstí (do 21h.)
Letos je jí 200 let. Rádi Vám dáme mapku s trasou ke kapli.
18:15 - 22:00
Můžete i zapálit svíčku a zapsat své úmysly pro prosebnou modlitbu na připravené lístky a ty vložit do košíku před oltář
Tyto úmysly svěříme Bohu v modlitbě od 21:30 hodin a také při mši v pátek 4.6. v 17:30 h.
18:15 - 22:00
Možnost ztišení
18:45 - 19:30
Film o příměstském farním táboře dětí v loňském roce
Možnost sledování filmu o příměstském farním táboře dětí v loňském roce
20:00 - 20:10
Chvíle pro hudbu a flétny
Krátké hudební zastavení
20:10 - 20:30
Dávná i současná historie chrámu (videoprojekce)
Možnost sledování filmu o historii kostela
20:30 - 21:30
Volné pásmo písní chval
Modlitba chval
21:30 - 22:00
Závěrečná modlitba s písněmi

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz/

Adresa kostela: Cyrilometodějské náměstí

GPS: 49°36'10.311"N, 17°14'0.048"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Gorazd Cetkovský

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně je trojlodní bazilika s představenou věží v průčelí. Stavba vznikla v letech 1929-1932 podle projektu architekta Josefa Šálka, staviteli byli Jindřich Kylián a Tomáš Šipka. Sochařskou výzdobu vytvořil Julius Pelikán, malířskou výzdobu, mozaiku a vitráže Jano Köhler, uměleckořemeslné práce Franta Anýž. Urbanistické řešení je dílem architekta Ladislava Skřivánka. Zbudování chrámu bylo podníceno přáním papeže Pia XI., aby se stavěly kostely na periferiích velkých měst a aby při nich byla zřizována duchovní správa. Přání papeže si vzal za své a v Hejčíně proměnil ve skutek olomoucký arcibiskup a moravský metropolita ThDr. Leopold Prečan (1866-1947), který chrám zbudoval vlastním nákladem. Krypta chrámu se pak stala místem jeho posledního odpočinku. Od roku 1991 je chrám a farnost svěřena do péče Řádu bratří karmelitánů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube