12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Olomouc-Hejčín, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 12. června 2020

17:00 - 17:30
Modlitba růžence
17:30 - 18:30
Mše svatá
19:00 - 22:30
CHRÁM SV. CYRILA A METODĚJE V OLOMOUCI - HEJČÍNĚ
Chrám a krypta s hrobem arcibiskupa Leopolda Prečana jsou otevřeny od 19:00 do 22:30 hodin k tiché prohlídce. Věž ani kůr kostela z technických důvodů přístupny nejsou.
19:05 - 21:30
Pro děti je připravena hra
Děti si projdou kostelem sv. Cyrila a Metoděje s mapkou. Po úspěšném splnění úkolů na ně čeká malá odměna :-)
19:05 - 22:00
Můžete zapsat své úmysly pro prosebnou modlitbu a vložit lístek s nimi do připraveného košíku
Tyto úmysly svěříme Bohu v závěrečné modlitbě od 22 hodin a také při mši 17.6. v 17,30 h.
21:00 - 22:00
Volné pásmo písní chval
22:00 - 22:30
Modlitba

Celovečerní program:

Možnost ztišení

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz/

Adresa kostela: Cyrilometodějské náměstí

GPS: 49°36'10.311"N, 17°14'0.048"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Gorazd Cetkovský

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně je trojlodní bazilika s představenou věží v průčelí. Stavba vznikla v letech 1929-1932 podle projektu architekta Josefa Šálka, staviteli byli Jindřich Kylián a Tomáš Šipka. Sochařskou výzdobu vytvořil Julius Pelikán, malířskou výzdobu, mozaiku a vitráže Jano Köhler, uměleckořemeslné práce Franta Anýž. Urbanistické řešení je dílem architekta Ladislava Skřivánka. Zbudování chrámu bylo podníceno přáním papeže Pia XI., aby se stavěly kostely na periferiích velkých měst a aby při nich byla zřizována duchovní správa. Přání papeže si vzal za své a v Hejčíně proměnil ve skutek olomoucký arcibiskup a moravský metropolita ThDr. Leopold Prečan (1866-1947), který chrám zbudoval vlastním nákladem. Krypta chrámu se pak stala místem jeho posledního odpočinku. Od roku 1991 je chrám a farnost svěřena do péče Řádu bratří karmelitánů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube