24.05.19
NOC KOSTELŮ

Nýrsko-Strážov, kostel sv. Jiří, Strážov

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 18:30
Mše sv.
18:30 - 18:35
Přivítání
18:40 - 19:30
Misie v Estonsku
Práce sester františkánek v estonském Tartu.
19:30 - 20:30
Schola sv. Jiří
Schola sv. Jiří působí při kostele sv. Jiří ve Strážově od roku 2017 pod vedením sbormistryně Terezy Groesslové.
20:45 - 21:15
Z historie kostela
21:30 - 22:15
Dveře fary otevřené
Strážovskou faru obývají od prosince 2018 sestry františkánky.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-nyrsko.cz

GPS: 49°18'13.6"N,13°14'44.84"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: PhDr. Lenka Sýkorová

Raně gotický, farní kostel svatého Jiří, který je poprvé zmiňován v polovině 14. století, stojí v nejstarší části města zvané Hradčany. Kostelní věž byla přistavěna počátkem 19. století. Uvnitř kostela se nacházejí tři oltáře – hlavní zasvěcený sv. Jiří a dva vedlejší zasvěcené sv. Janu Nepomuckému a čtrnácti Pomocníkům.

 Kostel sv. Jiří ve Strážově, 1384. V roce 1405 zřídili rytíř Bušek z Opálky, Johann von Schönhof (nebo z Víteně) a Ota ze Strážova oltář svaté Kateřiny. (LE Vol. VII. C2)

Varhany (podle informace MUDr. Tomáše Horáka): V kostele je doložen nejprve pozitiv, opravený roku 1737. V letech 1810 - 1815 byl zřízen nový kůr a sem postavili nynější osmirejstříkové varhany Jan Matěj a Ferdinand Guthové z Čisté u Rakovníka. Roku 1866 je opravil Antonín Červenka z Domažlic, roku 1896 Matěj Josef Wunš ze Sušice, roku 1937 čachrovský farář František Boudal, roku 1956 Továrna na varhany Krnov a roku 2005 zdíkovská firma Chorus.

Relikviář sv. Jana Pavla II.

V neděli 13. září 2015 ve farnosti Nýrsko se odehrála významná historická událost. Do Strážova o tomto pouťovém víkendu přijela návštěva z polské obce Czarna a obce Dąbrówki, která přivezla vzácný dar - ostatky papeže Jana Pavla II. Ostatky uložil generální vikář plzeňského biskupství Mons. Josef Žák. Šlo o kapku krve, kterou papežovi zdravotníci odebrali v posledních dnech jeho života jako zálohu pro případnou transfuzi. Ta ale nakonec nebyla potřeba. Ostatky jsou uloženy ve speciálním ozdobném relikviáři, který je natrvalo umístěn na jednom z bočních oltářů strážovského kostela. Obraz papeže k této příležitosti namaloval zdejší malíř Roman Soušek.

   Kostel sv. Jiří ve Strážově se tak zařadíl k několika málo kostelům v Čechách, které mají čest uchovávat ostatky papeže Jana Pavla II.

Vždy 22. dne v měsíci probíhají v kostele ve Strážově modlitby a prosby ke svatému Janu Pavlu II. 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube