24.05.19
NOC KOSTELŮ

Brno-Maloměřice a Obřany - Brno - Maloměřice, sborový dům Církve československé husistké Betlém

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:00 - 21:00
Výstava Biblí, zpěvníků, liturgických textů
Každého křesťana provází jeho životem Bible, zpěvník, modlitební knihy a liturgické texty. Proto přinášíme malou výstavu, která je průřezem této oblasti duchovního života.
19:00 - 20:00
Koncert duchovní hudby
Účinkují Irena Bezdičková (housle), Martin Jakubíček (varhany), a jejich hosté
20:30 - 21:00
Ztišení
Ztišení a rozjímání při hudbě komunity Taizé
21:30 - 22:00
Chvíle s modlitbou
Čtení z Písma, modlliby, ztišení a zpěvy Taizé
22:00 - 22:05
Požehnání
Prosba o požehnnání a ukončení programu

Celovečerní program:

Ochutnávka mešních vín
Historie Církve československé husitské
Návštěníci na panelu budou mít možnost se seznámit s historií Církve československé husitské, která příští rok oslaví 100. výročí svého vzniku i s historií vzniku náboženské obce v Brně - Maloměřicích.
Rozhovor a setkání s knězem
Běhěm celého večera bude možnost osobního rozhovoru s knězem Církve československé husitské o tématech a problémech, které staví před nás současná společnost i poznání vědy

Informace o kostele

WWW: http://ccshmalomerice.cz/

Adresa kostela: Selská 53, Brno - Maloměřice

GPS: 49°13'5.388"N, 16°38'34.702"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vratislav Jan Marša

Návaznost na dopravu:

Tramvaj č. 4 (od nádraží),  autobus 75 (od Staré osady) - zastávka Proškovo náměstí. Sborový dům se nachází 200 m zpět na křižovatce ulice Selská a Franzova.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14.05.2019)

Ne
9:00 celý rok, každý týden, Rodinná bohoslužba je každou 2. neděli
sborový dům CČSH Betlém

Samostatná náboženská obec v Brně - Maloměřicích Církve českoslovesnké husitské vznikla 8. září 1951. Současný sborový dům náboženská obec zakoupila v roce 1958 a adaptovala na modlitebnu se zázemím pro farní úřad, radu starších atd. Do působnosti náboženské obce patří nejen Maloměřice, ale také Obřany a mimobrněnské obce Bílovice nad Svitavou, Řícmenice, Kanice atd. V Bílovicích nad Svitavou má náboženská obec modlitebnu, která v současnosti mimo jiné slouží jako zázemí z.s. Lesní Bílovice a jejich mateřské školce (klubu) Lesní skřítci. V této modlitebně se konají bohoslužby každou třetí neděli v měsíci. Během historie náboženské obce se v ní vystřídalo několik duchovních. Nesmazatelnou stopu však zde zanechala její dlouholetá farářka Mgr. Květoslava Bezdičková.

Život náboženské obce byl negativně ovlivněn politikou komunistického režimu vůči církvím. Očekávání v nové vzedmutí náboženské obce spojené se sametovou revolucí v roce 1989 se bohužel nenaplnila. V současné době náboženskou obec tvoří sice malé, ale živé společenství bratrů a sester. Nyní náboženská obec prochází generační obměnou a je v podstatě opětovně budována.

Vzhledem k tomu, že současné společnství je velmi otevřené a tolerantní, poskytuje duchovní domov těm, kteří jsou váhající a hledající. Duchovní domov, pomoc a duchovní doprovázení zde nacházejí lidé, kteří jsou jiné sexuální orientace či jsou společností stigmatizovány a to bez rozdílu vyznání či příslušnosti k církvi.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube