28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Ostrov nad Ohří, kostel Zvěstování Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

15:00 - 20:00
Prohlídka kostela s výkladem
V rámci prohlídky lodi kostela budou mimořádně otevřeny krypty a pro zdatnější návštěvníky bude umožněn vstup do věže kostela.

Informace o kostele

WWW: http://farnostostrov.wordpress.com

Adresa kostela: Klášterní

GPS: 50°18'16.546"N, 12°56'5.543"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marek Poledníček

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie je součástí ostrovského původně piaristického kláštera. Jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem je zaklenuta valenou klenbou. Jednolodní presbytář je zaklenut stejnou klenbou jako loď kostela. Mezi pilíři lodi jsou úzké boční empory. Za sakristií byla vystavěna velká hranolová věž se zvonice s cibulovitou střechou s lucernou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube