28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Horní Slavkov, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 28. května 2021

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://farnostloket.cz/

Adresa kostela: Kostelní, p.p.č. 578/1

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bc. Jan Zapf, dipl. um.

Pozdně gotický kostel vznikl v letech 1517-20 přestavbou původního kostela připomínaného kolem roku 1380. Kostel měl původně tři věže vybavené zesíleným zdivem a byl opevněn, o čemž svědčí zachované střílny. Kdy byla stržena jižní věž, není známo, severní věž byla opakovaně opravována a zbořena během barokní přestavby. Ta byla provedena v letech 1783-86 stavitelem Johannem Mathesem Leistnerem, dnes má kostel hranolovou, v patře osmibokou věž. Rozlehlý jednolodní kostel s táhlým, pětiboce uzavřeným presbytářem s patrovou sakristií na severní straně a hranolovou věží, představenou v západním průčelí. Presbytář zaklenut síťovou žebrovou klenbou na pětibokých konzolových příporách, sakristie zaklenuta valenou klenbou a v patře křížově, v lodi valená klenba s výsečemi. Po požáru v roce 1964 a nedostatečné údržbě v následujících letech je kostel v současné době v rekonstrukci.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube