28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Hartmanice-Vatětice, kaple Panny Marie Bolestné

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 23:55
Ztišení, meditace, adorace
Ztišení, meditace, adorace

Celovečerní program:

Prohlídka s komentářem
Prohlídka s komentářem

Informace o kostele

WWW: https://www.vatetice.cz/, http://www.pratelemourence.cz/

Adresa kostela: Vatětice

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jakub Vinčálek

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube