28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Blatno, kostel sv. Michaela archanděla

Program Noci kostelů 28. května 2021

Celovečerní program:

Prohlídka kompletního betléma
Z důvodu neuskutečněných adventních akcí bude možno poprvé shlédnout kompletní blatenský betlém od Josefa Šporgyho.
Promítání záznamu koncertu Gatzdorfer Hofkapelle (A. Vivaldi)
Akce se uskuteční pouze v případě dobrého počasí.

Informace o kostele

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Iveta.Houfova

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube