25.08.18
NOC KOSTELŮ

Odry-Veselí u Oder, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:00 - 19:05 obrovské přivítání (kaplan Pavel Obr)
19:10 - 20:30 program pro děti na oratoři kostela
Tvořivá dílna
19:10 - 19:40 koncert varhany a fagot
varhany: Alois Kubica, fagot: Terezie Šrámková
19:45 - 22:00 komentovaná prohlídka
Prohlídka kostela a přístup na věž
20:00 - 20:15 koncert studentů JKO
Krátký koncert 2 studentek Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Instrumentální obsazení: hoboj a fagot.
20:15 - 22:00 ochutnávka mešních vín
Mešní vína podávaná a komentovaná absolventem vinařské školy ve Valticích.
20:20 - 22:00 cimbálová hudba před kostelem
22:15 - 22:30 adorace + svátostné požehnání

Celovečerní program:

doprovodný program
Panely informující o opravě věže a dokumentů z tubusu, foto z restaurování oltáře, biblické citáty - slovo na cestu, prosby o modlitební úmysly.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostodry.cz

GPS: Loc: 49°38'18.527"N, 17°48'21.411"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Petr Kuník

před opravou věže

O obci Veselí je první zmínka v roce 1374 v latinské listině Alberta, litomyšlského biskupa a pána ze Šternberku. Obec se nazývala "Vesele". Obec tehdy patřila do správy farnosti Odry, měla však svého "kurátora". V roce 1787 byl postaven na Veselí malý kostel - na místě malé zvonice, a v něm se konaly bohoslužby jenom o slavnosti Nejsvětější Trojice, při pohřbech a svatbách. V roce 1839 byl starý kostel zbořen a roku 1840 byl posvěcen nový kostel - zasvěcený Nejsvětější Trojici. Orientovaný kostel je nevelkou jednolodní stavbou s užším pravoúhlým kněžištěm. K severní straně kněžiště se přimyká sakristie. Nad středem průčelí vyrůstá nízká hranolovitá věž. Loď s kněžištěm kryje původní klasicistní stolicový krov. Hlavní obraz - Nejsvětější Trojice, je od malíře Josefa Heinze z Oder. Křížová cesta v kostele pochází od oderského malíře Alfonse Heinze. Obrazy jsou olejomalby na plátně.

restaurování hlavního oláře v dílně pana Jaroslava Jakubka v Ostravě

...

...

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube