10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Horní Jelení, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:30
mše sv.
18:40 - 19:00
komentovaná prohlídka kostela a bohoslužebných předmětů
19:00 - 20:30
přednáška na téma věda a víra
Přednáška P. Jaroslava Jiráska na téma: Jak máme chápat texty Písma o stvoření světa? Jsou v souladu s poznatky přírodních věd? Koná se ve farní stodole vedle kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.hornijeleni.9e.cz/

Adresa kostela: 5.května 6

GPS: 50°2'58.475"N, 16°5'13.946"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jaroslav Jirásek

Horní Jelení -kostel Nejsvětější Trojice

 

 

 Kostel byl postaven v letech 1600-1602 nákladem rytíře Jana Heřmana Varlicha z Bubna a na Skášově.

Stavba byla nejprve bez věže. Dřevěná zvonice stála mimo kostel. Zděná zvonice byla přistavěna nad vchodem r. 1851. Nynější novogotická podoba kostela je z let 1864-1866. Jedná se o jednolodní stavbu s kněžištěm, odděleným vítězným obloukem. Na západní straně k lodi přiléhá předsíň s věží a na východní straně sakristie. Klenba kněžiště je žebrová, zaklenutí lodi nahrazuje tesařská konstrukce střechy s podbitím. Nad částí přízemí je prostorný kůr.

Původní výzdoba kostela

Původní vybavení je převážně ze 2.pol.18.stol., převážně rokokové. Hlavní oltář, kazatelna a oltáře sv.Rodiny, sv.Tekly a sv.Jana Nepomuckého jsou práce pardubického sochaře Jakuba Teplého.

 Od žambereckého sochaře Čiliaka pochází křtitelnice a oltáře Ecce Homo, sv.Anděla Strážného a sv.Otýlie.

 Většina oltářních obrazů je dílem F.Wagenschona, malíře vídeňské akademie.

 Novodobé úpravy

1951 přivezeny varhany z chátrajícího kostela v Neratově. Později odtamtud byly převezeny ještě některé další sochy a plastiky.

1952 byla pořízena do našeho kostela nová křížová cesta. Jedná se o terakotové reliéfy, nově orámované a s křížky z původních obrazů křížové cesty. Koncem téhož roku opravená plastika Nejsvětější Trojice (původně umístěná nad kazatelnou v Neratově) umístěna nad hlavní oltář, místo dosavadního obrazu.

1964 pořízen oltář „čelem k lidu“ (údajně první v pardubickém vikariátu).

V roce 1980 byla pořízena mramorová dlažba v kostele a zrušena mřížka v kněžišti.

 1997 proběhlo žehnání varhan po gen. opravě (1994-1997) a svěcení nových zvonů: Sv.Vojtěch (530 kg); Sv.Václav (220kg); Ave Maria (105kg); Umíráček (18 kg). Dva staré poškozené zvony jsou uloženy v 1. patře věže.

2007 požehnán nový misijní kříž před kostelem. Nápis na kříži: VIA CRUCIS – VIA LUCIS (Cesta Kříže – Cesta Světla). V letech 2006 – 2010 probíhala gen. oprava fary a kostela.

2010 požehnán kostel po opravách a posvěcen nový oltář (obětní stůl). Interiér byl doplněn renovovaným obrazem čtyř církevních otců a vystavením původního, nově orámovaného oltářního obrazu Nejsv.Trojice – obě díla jsou v zadní části kostela. Veškeré novodobé řezbářské práce, včetně nového oltáře, jsou dílem místního umělce Martina Drahoše.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube