10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Pavla Pokorného

Pavel Pokorný

Milí návštěvníci kostelů,
rádi Vám otvíráme prostory, které jsou nám drahé jako blízký člověk. Těší nás Váš zájem.
Jedinečná architektura kostelů je zrozená z víry. A víra je především touhou po Bohu. Tak nás chrámový prostor podporuje a inspiruje v našem životním hledání Boha.
Přejeme Vám, aby Vám noční návštěva kostela pomohla najít klid a soustředění, zpomalit běh času a otevřít mysl.
Pán Bůh Vám všem žehnej,

Pavel Pokorný
synodní senior Českobratrské církve evangelické

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube