10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Tomáše Tyrlíka

Mgr. Tomáš Tyrlík

Noc kostelů je pozváním a příležitostí, aby lidé vnímali nejen svátostný prostor chrámu, ale také se zastavili, a přitom přemýšleli o Pánu Bohu, o smyslu lidského života a zažili po dvou pandemických letech opět inspirující společenství ve farnostech. Kéž jsou nejen v tomto čase Noci kostelů otevřené dveře našich kostelů, ale rovněž naše lidská srdce na duchovní dimenzi života, o níž ve shonu a našem uspěchaném tempu života málo přemýšlíme. Přeji návštěvníkům Noci kostelů, aby je tato akce inspirovala k tomu, aby si našli cestu do chrámu a společenství třeba i v další dny.

Mgr. Tomáš Tyrlík
předseda Ekumenické rady církví
biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube