10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pozdrav pana biskupa

Mgr. Pavel Pechanec

Pozdrav pro Noc kostelů 2022

 

„Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

 

Milí poutníci noci.

Den a noc se střídají pravidelně. A vždy nám může být jasné, kdy slunce zapadá a za jak dlouho vychází. Naše vnímání času je však víc než proměnlivé. Někdy nám připadá, že se den, či noc úmorně vleče, jindy zas vše uhání vpřed jak splašený kůň. Chtěl bych Vám popřát, ať už chvíle pátku 10. června 2022 vnímáte jakkoli, abyste se i dnes těšili z Boží milosti a večer byl pro Vás vítaným zastavením v některém z kostelů. Ať zažijete zklidnění, díky němuž smíte načerpat pokoj a radost. Slunce zapadá v tento den až osm minut po jednadvacáté hodině. Kéž i přes tmu světa a různou nejistotu života cítíte, že jste stále Bohem milováni a zváni do jeho náruče.

 

Mgr. Pavel Pechanec,

biskup Církve československé husitské

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube