10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pozdrav a záštita

Mons. Jan Graubner

Drazí návštěvníci kostelů,

upřímně vítám každého z vás. Po kovidové pauze nabízí Noc kostelů znovu otevřené brány mnoha chrámů a kaplí. Možná jste si vybrali některý, v němž jste ještě nebyli. Přeji vám nejen radost z nového objevu krásy či kousku zajímavé historie, ale i setkání s oslovující přítomností Boha, tajemný dotek jeho lásky přijatý jako pozvání k dalšímu setkání, třeba ve chvíli, kdy bude kostel prázdný a vy v něm vychutnáte hluboké ticho, které vás přivede do hlubin vlastního nitra a uklidní. Boží přítomnost tu nabízí inspiraci a vlévá novou sílu všem, kdo vpustí Boha do svého srdce, kdo mají odvahu ho pozvat a nechat milovat ty druhé skrze vlastní srdce. Přeji vám, abyste poznali i krásné plody takového rozhodnutí ve vaší rodině, ve vašem okolí.

+Jan Graubner, arcibiskup

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube