10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Komentovaná prohlídka kostela

Studenti varnsdorfského gymnázia provedou prostory kostela Pokoje, popíší jeho historii a krátce seznámí i s výstavou soch od české sochařky Pauliny Skavove.

Informace o kostele

WWW: http://www.varnsdorf.cz, divadlo.varnsdorf.cz

GPS: 50°54'42.466"N, 14°37'45.333"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Musílek

Kostel Pokoje, lidově nazývaný červený kostel, je bývalým kostelem Německé evangelické církve, postaveným v novogotickém slohu ve Varnsdorfu. Jedná se o unikátní sakrální stavbu z glazurovaných cihel. Od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka České republiky. Vlastníkem kostela je od roku 2015 město Varnsdorf, které ho postupně opravuje.

Historie:

Základní kámen ke stavbě kostela byl položen dne 16. května 1904. Projekt zpracoval architekt Woldemar Kandler (18661929) z Drážďan.

Kostel měl tři zvony: největší zvon byl opatřen nápisem: „Slovo Páně zůstává na věky“, prostřední, který vítal den a večer, „Modli se a pracuj“. Nejmenší měl připomínat, že jsem každý smrtelný a On je s námi „Jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa“. Zvony byly darem hornolužického spolku Gustava Adolfa, byly dovezeny dne 25. června 1905 a poprvé se rozezněly 28. června téhož roku.

Dne 3. prosince 1905 byl kostel vysvěcen a byl pojmenován Friedenkirche („Kostel Pokoje“). Při vysvěcení se poděkovalo Starokatolické církvi, císaři Josefu II. u jeho pomníku za náboženskou svobodu. Varhany byly vysvěceny dne 27. května 1906. Měly 21 rejstříků a 1300 píšťal.

V nezměněné podobě se kostel dočkal roku 1945. Po skončení druhé světové války byl konfiskovaný kostel předán do užívání Církvi československé bez řádných dokladů. Od šedesátých let 20. století kostel chátral a v době normalizace nastal jeho úplný úpadek. Tajně byly odvezeny kostelní lavice, ze kterých si pak místní občané stavěli rekreační chaty v areálu Varnsdorfského rybníka.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube