10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Někdy prší občas ne

Vernisáž výstavy ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Kurátorka výstavy: Silvie Milková. G2, Galerie Gotické dvojče. Pořádá Institut kresby a grafiky

Díla začínajících autorů tvoří svébytný časoprostor, který umožní publiku poznat důvěrně známé prostředí města Litoměřic z nové perspektivy. Expozice má více rovin, prezentuje různorodé spektrum autorských přístupů, mísí konkrétní pohledy na prostředí či situace se subjektivními pocity a představami.

Program probíhá na místě mimo kostelPřejít na mapu

Externí WWW odkaz: G2: Gotické dvojče – Dům umění

Informace o kostele

WWW: http://www.galerie-ltm.cz

Adresa kostela: Jezuitská

GPS: 50°31'56.561"N, 14°8'1.292"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Barbora Klipcová

Návaznost na dopravu:

Kostel Zvěstování Panny Marie je nedaleko autobusového a vlakového nadráží Litoměřice - město, vzdálen od něj pěší chůzí přibližně deset minut, kdy jako orientační bod může sloužit Tyršův most přes řeku Labe. Zde, přímo naproti vyústění mostu, při příjezdu do města Litoměřic ve směru od Prahy se na vyvýšeném místě kostel nachází.

Jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie (v užívání Severočeské galerie výtvarného umění) je významnou památkou barokní architektury, postavenou pro jezuitský řád v letech 1701–1731 Octaviem Broggiem. Kostel byl situován při starší jezuitské koleji a byl komponován jako zrcadlový protipól litoměřické katedrály.

​V roce 1773 byl jezuitský řád papežem Klementem XIV. na nátlak evropských panovníků zrušen a kostel byl následně využíván k necírkevním účelům.

​Galerie využívala kostela v letech 1965–1975 jako depozitáře a restaurátorské a truhlářské dílny. Roku 1975 byl kostel předán Okresnímu národnímu výboru v Litoměřicích, který jej začal adaptovat pro účely Okresního archivu.

Roku 1992 byl kostel předán zpět do užívání Severočeské galerii výtvarného umění. Ta zde spolu s Nadací Symposion uspořádala čtyři ročníky výtvarných sympozií: Baroko a dnešek a Otevřený dialog. ​Kostel je stále využíván jako prostor pro výstavy, koncerty a další kulturní akce. V roce 2013 byl opraven vnější plášť kostela.  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube