10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

TRIO BRAUNENSIS & STĚNAVAN

vystoupí: Michaela Jeklová, Ladislav Šikut, Štěpán Přibyl a pěvecký sbor Stěnavan

Informace o kostele

WWW: http://www.broumovfarnost.cz

GPS: 50°35'7.42019999999841"N, 16°19'49.6740000000009"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jitka Exnerová, DiS.

Návaznost na dopravu:

Program bude upřesněn. 

Kostel byl pravděpodobně založen spolu s městem ve 13. století. Poprvé je zmiňována v listině pražského arcibiskupa Jana III. z roku 1258, ve které uděluje podací právo k městskému kostelu opatu kláštera Martinu I. Původní stavba vyhořela roku 1452. Kostel byl obnoven již za 4 roky, roku 1456. Dominanta kostela – vysoká hranolová věž – pak byla připojena v roce 1477. Do dnešní podoby nechal roku 1682 přestavět kostel broumovský opat Tomáš Sartorius. Další požáry postihly kostel v letech 1757 a 1891. Poslední posvěcení kostela proběhlo 3. 5. 1772. Původní hřbitov kolem kostela byl zrušen roku 1780. Dnes je děkanský kostel sv. Petra a Pavla hlavním svatostánkem rozlehlé broumovské farnosti. Mše sv. se zde slaví ve čtvrtek a v pátek v 18:00 hod a v neděli v 10:00 hod.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube