02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 2. června 2023

komentovaná prohlídka

Informace o kostele

WWW: http://farnostodolenavoda.cz

Adresa kostela: Hlavní

GPS: 50°12'45.361"N, 14°26'17.703"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Jiří Piller

Návaznost na dopravu:

Veřejnou dopravou Do Panenských Břežan jezdí regionální autobusy pražské integrované dopravy, linka 373 Kobylisy-Neratovice, Korycany. Zastávka Panenské Břežany, zámek. Dále linka 657 ze Staré Boleslavi a Brandýsa n.L. Více informací na webových stránkách pražské integrované dopravy www.dpp.cz.

Autem Panenské Břežany leží hned vedle dálnice Praha-Drážďany (dálnice D8). Svůj vůz můžete pohodlně zaparkovat přímo před hlavní vstupní branou do areálu. Parkování je zdarma.

Panenské Břežany daroval řádu benediktinek Přemysl Otakar I. roku 1226 a roku 1233 potvrdil všechna panství patřící k tomuto klášteru včetně Panenských Břežan.

Panství vlastnil řád benediktinek do konce 18.stol. s výjimkou husitských válek.

Abatyše Františka Helena Pieroni da Galliano zde nechala vyprojektovat kapli. Projekt kaple zadala tehdy začínajícímu Janu Blažeji Santinimu – Aichelovi (1677-1723). Tato kaple je jeho prvním samostatným projektem, kde využil jeho princip paprsčité centrály.

Na tuto stavbu v průběhu let navazovaly další jeho projekty a stavby ať světského či církevního charakteru ( Plasy, Kladruby, Sedlec u Kutné Hory, klášter na Zbraslavi, Želiv, Chlumec nad Cidlinou, Rajhrad, Zelená Hora u Žďáru n. Sázavou atd.)

 

Kapli v Panenských Břežanech v letech 1705-1707 postavil stavitel Filip Spanbrucker za autorského dozoru Santiniho. Je postavena na půdorysu šestiúhelníku vzniklého soustavou kružnic. V nárožích jsou umístěny dva prostory o kruhové základně se schodišti vedoucími na oratoř a vstupní prostor půdorysu nepravidelného šestistěnu. Roku 1738 byla ke kapli přistavena obdélná sakristie.

 

Hlavní oltář pochází z roku 1738 a je z dílny Matěje Václava Jäckela lužickosrbského řezbáře jehož díla jsou například na Karlově mostě v Praze (sousoší Madony se sv. Dominikem a sv. Tomášem Akvinským, sousoší Madony se sv. Bernardem, socha sv. Anny Samotřetí).

 

Uprostřed oltáře v kapli svaté Anny je obraz svaté Anny Samotřetí s Pannou Marií a Ježíškem. Doprovázejí je svatý Josef a svatý Jáchym. Po stranách oltáře stojí na konzolách sochy svatého Václava a svatého Víta

Na bočních oltářích jsou obrazy svatého Isidora a českého barokního světce Jana Nepomuckého. Oba obrazy vytvořené v roce 1891 pochází z dílny Josefa Mathausera.

Kazatelna se sochou svatého Jiří na stříšce má řečniště zdobené reliéfy církevních učitelů – svatého Ambrože, svatého Augustina, svatého Jeronýma a svatého Řehoře.

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube