02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 2. června 2023

Noc kostelů 2023

17.30 přivítání, o kostele - sboru - křesťanstvi

17:45 varhany Michael Skotnica

18.00 Ostravský smíšený sbor

19.15 Acoustic Flowers 

20:00 varhany Michael Skotnica

20.30 J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce,  - čtení,

21:00 pěvecké sdružení ECHO z Frýdlantu n.O.

21:30  táborák - zpěv s kytarami a opékáním buřtů

po celou dobu výtvarná dílna pro děti a dospělé

Informace o kostele

WWW: http://www.hamrovice.cz

GPS: 49°32'32.136"N, 18°23'47.256"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Luděk Mrkva

Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli v 9:30

Kazatel: farář Štěpán Marosz ,tel.+420777551491, email [email protected]

 

Historie kostela:

Vydání Tolerančního patentu Josefem II. v roce 1781 se sice snažili jezuité a vrchnost věřícím na Frýdecko-Místecku zatajit (a také se jim to 67 let celkem dařilo), avšak v Komorní Lhotce byl hned v roce 1783 dokončen evangelický chrám. Evangelíci ze širokého okolí tedy pravidelně docházeli na bohoslužby do Komorní Lhotky, cesta ze Starých Hamer tam trvala 4 hodiny. Proto se začali evangelíci setkávat také přímo na Starých Hamrech. Sem za nimi někdy dojížděl Jiří Heczko, tehdejší evangelický pastor z Komorní Lhotky, aby vedl bohoslužby.

Právě zde vznikla myšlenka místních evangelíků postavit si vlastní kostel. Za tímto účelem zorganizovali mezi svými sbírku. Z jejího výtěžku zakoupili na kopci nad řekou Ostravicí na tehdejších Starých Hamrech – Hamrovicích pozemek. 24. 6. 1874 byl posvěcen základní stavební kámen a za dva roky, v roce 1876, byl kostel dokončen. Z polské Wisly byl dovezen oltář s obrazem Poslední večeře Páně od malíře Ferdinanda Pieczka. Oltář doplňují sochy čtyř evangelistů – Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Rovněž z Wisly pochází barokní varhany, které byly zakoupeny v roce 1877. Součástí stavby je 38 metrů vysoká věž, v níž jsou nainstalovány dva zvony. Zvony byly pro kostel odlity roku 1877 v městě Bochumi v Porýní – Vestfálsku a každý z nich váží půl tuny. Dodnes jsou ve věži zvony původní, nebyly za 1. světové války zrekvírovány.

Jako budova fary byl po roce 1885 zakoupen od soukromníka dům poblíž kostela, k faře náleželo ještě 9 měřic orné půdy a louky k obživě kazatelovy rodiny. V roce 1965 byla budova fary opravena a přistavěna.

V roce 1902 byl ve svahu pod kostelem založen evangelický hřbitov, který byl roku 1945 rozšířen a oplocen.

Na jaře roku 2017 a v roce 2018 bylo okolí evangelického kostela odlesněno a kostel se stal znovu po letech jednou z dominant Ostravice. Krásná vyhlídka od kostela láká nejen místní obyvatele, ale i mnohé návštěvníky obce.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube