24.05.19
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 25. května 2018

Mše svatá

Vyprošujeme návštěvníkům letošní Noci kostelů dar víry v Pána Ježíše a hojnost Božího požehnání pro ně a jejich blízké

  • 15:00 – 15:30 hodin

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube