24.05.19
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 24. května 2019

Více o programu v našem kostele. Srdečně zveme

Srdečně vás zveme, připraven je program naplněný hudbou, zpěvem poznáním a dobrým slovem.

Noc kostelů je pozváním pro každého, aby bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů, kostelů a modliteben a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství.

Je kostel v noci jiný než ve dne? 

Můžete se o tom přesvědčit v našem kostele.  

Záštitu nad Nocí kostelů 2018 v našem kostele převzal starosta města Smržovky Mgr. Marek Hotovec.

Nechte zvon znít - rozezní se zvon našeho kostela - 19,15 hod.

Varhanní hudba - hraje Hans Lau - 19,30 hod.

Vítejte v našem kostele - přivítání -  19,45 hod. 

Koncert komorního dívčího pěveckého souboru Harmonia při ZUŠ Tanvald - 20,00 hod.

Jak jsem potkal dobrou partu – Svědectví nově pokřtěných - 20,30 hod.

Džbán vody - Muzikál o dvou dějstvích. Pašijový a velikonoční příběh. Autor Vavřinec Březina  

  Džbán vody - první dějství - 21,00 hod.  

  Džbán vody - druhé dějství - 21,30 hod. 

Seznámení s historií a současností kostela, Ing. K. Koňařík - 22,00 hod.

Závěrečná modlitba, přímluvy z lístečků od návštěvníků, slovo na cestu - 22,30 hod.                         

V průběhu večera si můžete prohlédnout interiér kostela, sakristii, zvon a věž s průvodcem.

Bude příležitost k osobním rozhovorům a modlitbě.

Návštěvníci si mohou napsat na lístečky přímluvné modlitby za nemocné, za rodiny, za zemřelé, za město, které proběhnou v rámci závěrečné modlitby v kostele.

K dispozici bude Bible, zajímavostí o ní, biblické citáty, jejich vysvětlení, používaná rčení a přirovnávání , texty  biblické a jejich vliv v oblasti umění.

Noc končí a další den začíná..

Externí WWW odkaz: Informace o akcích v kostele sv. Archanděla Michaela ve Smržovce

Celovečení program:

Výstava biblí z různých dob vydání.
V kostele budou vystavené bible z různých dob vydání.
Představujeme Vám na fotografiích malované desky ostění a stropů z původního dřevěného kostelíka z roku 1649
Představujeme Vám rozšíření našich informačních nástěnek o fotografie malovaných desek ostění a stropů z původního dřevěného kostelíka z roku 1649. Zajímavé jsou zejména detaily malovaných výjevů inspirovaných příběhy z bible.

Informace o kostele

Smržovka v Jizerských horách, kostel sv. Archanděla Michaela

WWW: http://www.kostel-smrzovka.webnode.cz

Adresa kostela: ul. Kostelní

GPS: Loc: 50°43'47.742"N, 15°14'26.957"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Ajchler

Návaznost na dopravu:

Příjezd vlakem na hlavní nádraží Smržovka a půjdete dolů na náměstí

nebo vystoupíte z autobusu na náměstí ve Smržovce,

přejdete hlavní silnici a půjdete po chodníku směrem k Tanvaldu a dojdete k malému náměstí s kašnou,

před náměstím odbočíte doprava a půjdete po silnici rovně a stále nahoru, výjdete docela dlouhý kopec a dostanete se na vrchol, budete pokračovat stále rovně dokud nespatříte věž kostela - vítejte u nás

SMKostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce.

V kostele se konají po celý rok pravidelné bohoslužby každý čtvrtek v 18 hodin.

Na Boží hod vánoční a v neděli Velikonoční jsou to slavnostní mše svaté.

Dále se pořádá slavnostní mše svatá při příležitosti svátku patrona kostela sv. Archanděla Michaela v září. V těchto dnech je možná též prohlídka kostela a věže, samozřejmě mimo mše svaté, dále je kostel přístupný ve dnech městských slavností jako je Smržovský jarmark v květnu, letní slavnosti Eurion v srpnu a Vánoční pohoda v prosinci.

V průběhu roku se v kostele pořádají koncerty pěveckých sborů, hudebních sborů. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách města www.smrzovka.cz, případně v pravidelném měsíčníku Smržovský zpravodaj.

Kostel je veřejnosti přístupný během koncertů, kulturních akcí a po dohodě se zástupcem občanského sdružení Michael. V roce 2018 bude kostel zpřístupněn i o letních prázdninách. 

Více informací naleznete na : www.kostel-smrzovka.webnode.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiér kostela 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel sv. Archanděla Michaela, pozdně barokní dominanta širokého okolí, stojí na Kostelním vrchu ve výšce 649 m. n. m., kde vévodí celé Smržovce. 

Na Jablonecku je považován za významnou stavební památku, je součástí Ústředního seznamu kulturních památek ČR a v roce 2004 byl zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky.

Kostel byl vybudován podle původního architektonického návrhu Antonína K. Schmidta ovlivněného kostelem sv. Jana na Skalce v Praze od Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Na vypracování plánů pracoval A. K. Schmidt do roku 1766 a stavbu vedl řadu dalších let, než ji později převzal a roku 1781 dokončil jiný architekt. Objekt je jednolodní s obdélným presbyteriem. Loď kostela byla vyzdvižena na půdorysu protáhlého osmiúhelníku s pilířovými kaplemi a oratořemi na kratších stranách a s obdélnými nehlubokými rameny na podélných stranách. Západní průčelí tvoří hranolová věž. Historie objektu Základní kámen byl položen roku 1767 v blízkosti původního dřevěného kostelíka a v roce 1781 byl nový kamenný kostel vysvěcen ke cti Archanděla Michaela.

Svou polohou je to jeden z nejlépe umístěných kostelů ve zdejším kraji, je situován v přímé lince mezi Ještědem a Sněžkou. Traduje se, že do pamětní schránky ve věži byla vložena mimo zakládacích listin také skleněná perla, symbolizující obživu většiny obyvatel smržovského panství – sklářství.

Dne 17. dubna 1967 zachvátil kostel požár, jehož důsledky se dodnes nepodařilo odstranit. Oheň pronikl věží a zničil všechny střechy, vážně poškodil klenby, ze kterých se v interiéru zřítily křišťálové lustry a ve věži roztavil zvon ze 17. století. Rekonstrukce střech kostela proběhla v letech 1969 – 1971. Obnovena byla i věž kostela, kde byl slavnostně, ale bez minimální publicity, zavěšen zvon pocházející z roku 1663 darovaný litoměřickou konzistoří. Dalším škodám se nepodařilo zabránit, protože tímto záchrana vzácné památky na dlouho skončila. Obnova kostela opět začala v roce 1991 opravou fasády, která byla dokončena roku 1999. Na obnovu památky přispíval okres, občané města svými dary, v roce 1992 byla zahájena tradice pořádání adventních a dalších koncertů na záchranu kostela. Roku 2000 tak bylo možné začít s rozsáhlou a náročnou obnovou interiéru, a to díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky. Značnou měrou se na výdajích za opravy každoročně podílí též Římskokatolická farnost Smržovka a město Smržovka, od roku 2005 také výtěžek veřejné sbírky pořádané občanským sdružením Michael.   

Spolek Michael, založený v r. 2004 s hlavním cílem " podílet se na renovačních, restaurátorských a pomocných pracích, prováděných v kostele sv. Archanděla Michaele ve Smržovce" k tomuto účelu otevřel v  r. 2011 již 3. veřejnou sbírku na podporu oprav tohoto kostela. Díky štědrým příspěvkům obyvatel Smržovky i ostatních dárců jsme mohli v průběhu prvních dvou veřejných sbírek v letech 2005 až 2010 přispět významnými částkami na opravu interiéru kostela - schodiště, zábradlí, skříně varhan, opravy dvou dveří kostela, sakristie, zrestaurování sochy Panny Marie Immaculaty a další .

Slavnostní venkovní osvětlení kostela se podařilo zrealizovat díky štědrosti dobrého dárce v roce 2009. V roce 2010 jsme uhradili část 1. etapy nové elektroinstalace a v roce 2011 v plné výši 2.etapu elektroinstalace, což umožnilo uvažovat o plném osvětlení kostela. A to se splnílo v roce 2012, kdy díky velkorysému daru nadace Preciosa (Preciosa-Lustry a.s.), značnému příspěvku města Smržovky a i našemu příspěvku byly v rámci Noci kostelů v pátek 1. června slavnostně rozsvíceny tři nové lustry.

Svoji účastí nás při této radostné události poctil pan biskup Jan Baxant a s jeho slovy

"Budiž světlo" se naš kostel rozzářil světlem křišťálových lustrů.

V roce 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018  bylo zaměřeno hlavní usilí na opravu podlahy našeho kostela, financování rekonstrukce by nebylo možné bez příspěvku dárců. Velké diky patří našemu městu, Nadaci OF, členům i nečlenům sdružení o.s. Michael ze Smržovky, přátelům i z okolí Německa. Významné a viditelné úspěchy z poslední doby jsou zrekonstruované lavice v našem kostele, zrestaurované obrazy křižové cesty osvětlené nástěnnými světly. Provedena byla revize a oprava hromosvodů. Podařilo se opravit zádveří u vchodu kostela na severní a západní straně. V zákristii bylo opraveno schodiště vč. výroby zábradlí reálu na varhanní píšťaly. 

Pokračuje záchrana a restaurování  hlavního oltáře, díky perfektně připravené žádosti se 1. etapa se uskutečnila v r. 2017 s dotací od Ministerstva kultůry ČR ve výši 270.000 Kč.  Další 2. etapa se uskutečnila v r. 2018 s dotací od Ministerstva kultůry ČR ve výši 400.000 Kč. Na 3. etapu na rok 2019 je předložena žádost o dotaci ve výši 450.000 Kč.

Veřejná sbírka pokračuje.

Budeme proto vděční za každý obnos, který pošlete na účet  268250895 / 0300  nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás , že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela. Pokladničky najdete stále na svých místech: pokladnice při vstupu do kostela,  Věra Koulová - jednatelka o.s. Michael (Občanská ul.).

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

 

Představujeme letecké snímky našeho kostela, které vytvořil p. Josef Nožka v roce 2014.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube