24.05.19
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 24. května 2019

Koncert pěveckého sboru AMICITIA

"Hudební přátelství" - koncert ženského pěveckého sboru AMICITIA, setkání s úžasným pěveckým sborem, který rozdává radost z hudby a koncertuje již dlouhá léta.

Srdečně Vás zveme na koncert vynikajícího neprofesionálního tělesa,

ženského pěveckého sboru „Amicitia“.


AMICITIA

ženský pěvecký sbor

který vznikl v listopadu 2017, když byla po 50 letech činnosti ukončena činnost bývalého akademického sboru IUVENTUS  PAEDAGOGICA. Členky sboru, které se i nadále chtěly věnovat sborovému zpěvu, oslovily dirigenta Jana Franka s návrhem vyzkoušet možnost společné práce a sdílené radosti z hudebního umění. V nelehkých podmínkách, bez vlastní zkušebny, společně připravili a zrealizovali v prosinci 2017 benefiční koncert pro Nadaci Klíček a také Adventní koncert. Tehdy se také zrodila myšlenka uspořádání koncertu v rámci  mezinárodní  akce Noc kostelů.

V současnosti stále vede pěvecký sbor AMICITIA dirigent Jan Frank, www.janfrank.cz, sóla zpívají Renata Jandová a Jitka Paličková.

Jan FRANK – český hudební skladatel, dirigent a klavírista.

Hudební kompozici vystudoval na Státní konzervatoři v Praze v kompoziční třídě prof. Ilji Hurníka. Obor dirigování symfonického orchestru studoval na AMU v Praze a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kterou absolvoval v roce 1991 u prof. Dr. Otokara Trhlíka. Během svého studia získal dirigentské stáže u prof. Dr. Helmutha Rillinga a po absolutoriu pokračoval ve studiu v německém Stuttgartu u Bachcollegia Stuttgart a Gachinger Kantorei. Po absolvování těchto dirigentských stáží pak působil dvě koncertní sezóny jako hostující dirigent tohoto tělesa.

V roce 1981 získal druhou cenu a Cenu poroty za interpretaci skladby 20. Století za provedení vlastní skladby „Variace na téma W. A. Mozarta“ pro sólový klavír na Mezinárodní klavírní soutěži P. I. Čajkovského.

V roce 1982 se stal laureátem mezinárodní skladatelské soutěže Concours musical international du Rheine Elizabeth v Bruselu skladbou Sinfonietta drammatica pro smyčce, žestě a tympány.

Svůj hudební talent uplatňuje od roku 2000 na koncertech klasické klavírní interpretace. Do programu těchto koncertů zařazuje improvizace na témata skladeb českých a světových hudebních skladatelů různých hudebně-historických období a také improvizace na vlastní témata. V roce 2017 byl osloven členkami bývalého sboru Iuventus paedagogica, který ukončil činnost, aby se jich ujal. Společně vytvořili nové těleso s názvem Amicitia.

Koncert se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 20. 5. – 26. 5. 2019., www.amaterskatvorba.cz

Externí WWW odkaz: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Celovečení program:

Celý večer - rozhovory s knězem, meditace
Po celý večer - možnost individuálního rozhovoru s knězem, možnost anonymního vyjádření proseb, díků..., meditace.
Posezení v kavárně
Posezení ve farní kavárně - káva, čaj, občerstvení

Informace o kostele

Praha 10 - Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

WWW: http://www.farnoststrasnice.cz/

Adresa kostela: Ke Strašnické

GPS: 50°4'8.191"N, 14°29'42.090"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milan Čok

Návaznost na dopravu:

  • Metro A - stanice Strašnická (pěšky podchodem, dále rovně po asfaltové cestě, cca 8-15 minut)
  • Bus 188, 154 - zastávka Nádraží Strašnice, směr ze Záběhlic (pěšky zpět proti směru jízdy až na světelnou křižovatku, potom vlevo a pěšky 150 m - cca 5 minut)
  • Tram 22, 26 - zastávka Nádraží Strašnice, směr z centra (pěšky ve směru jízdy na světelnou křižovatku, potom vlevo a pěšky 150 m - cca 5 minut)
  • Autem - možno využít veřejné parkoviště před kostelem

 

Historie farnosti a kostela:

V roce 1918 byl na Staroměstském náměstí v Praze stržen Mariánský sloup. Tehdy pražský arcibiskup rozhodl, že se vybuduje kolem Prahy věnec kostelů, jako věnec kolem hlavy Panny Marie. Jedním z těchto kostelů se stal také Strašnický kostel. A tak byl roku 1924 založen „Spolek pro postavení katolického kostela ve Starých Strašnicích“ a farnost. Ve 20.letech minulého století byla postavena farní budova s kaplí, v roce 1968 kardinál Tomášek vyzývá správce farnosti, P. Mariana Klenera, aby započal stavbu kostela, byl odkoupen pozemek. Od roku 1990 probíhalo jednání o stavbě kostela, po velkých obtížích farnost získala stavební povolení, a konečně, 17.6.1994 je nový kostel posvěcen. Hybnou silou výstavby nového kostela byl P. Marian Klener, který působil ve farnosti 43 let až do roku 2005, vychoval ve víře celé generace, vedl farníky k modlitbě a svátostnému životu.

 

Klikněte na obrázek

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích má ve své architektuře skutečně duchovní náboj - tvar kostela jako stanu - symbol putující církve za Kristem do nebe nebo starozákonní putování Izraelitů z Egypta do Zaslíbené země (Ex 20). Střešní plášť zobrazuje ochranný plášť Panny Marie. Celá stavba se vypíná k nebi, ve všem je zobrazen nový život. Zvláštní tvar kříže a struktura rámů oken a výplně dveří (Y) v sobě nese symboliku života. Vertikála a horizontála kříže smrti je překonána Kristem zmrtvýchvstalým – proto kříž ve tvaru Y. Konstrukce kostela je netradiční. Celá stavba „visí“ na sloupu uprostřed a je zakončena křížem ve výšce 25 metrů jako dominantou. Chrám tvoří trojboký jehlan a jeho vnitřní prostor je polovinou tohoto jehlanu, půdorys tvoří rovnoramenný trojúhelník. V rozích chrámu jsou dvě okna; vitráž vlevo u křtitelnice představuje sv. Wolfganga. Vpravo je sv. Anežka Česká. Křtitelnice má zvláštní charakter – tvoří ji tři bloky pískovcových kvádrů. Jako Mojžíš vyvedl vodu ze skály pro záchranu izraelského národa před smrtí žízní (Ex 17,1-6), tak křestní voda zachraňuje pro nadpřirozený život. Vlevo vedle oltáře stojí ambon, symbol Krista, pravého vinného kmene (JAN 15,1), na kterém jsou symboly čtyř evangelistů, sv. Marek - lev, sv. Matouš - anděl, sv. Lukáš - býk a sv. Jan - orel. Socha Panny Marie – Immaculaty stojí nalevo od ambonu. Na obou bočních stěnách kostela jsou na hrubé omítce umístěny kovové reliéfy křížové cesty. Vlastní pískovcový oltář má podobu nedopracovaného kvádru, vyjadřujícího, že Kristus je kámen nárožní: "Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním" (Jan 15,5). Přestože jej stavitelé „odhodili“ – neopracovali, pohrdli jím, je pro nás zásadní. Na druhé straně oltáře je svatostánek ve formě bloku skla, které krásně září v ranním slunečním svitu. Sluneční paprsky ale musí nejprve projít kovovou tepanou mříží z mučicích nástrojů symbolizující Ježíšovo utrpení a smrt. Nad oltářem visí velký dřevěný kříž. Kristus nám svou pravou rukou ukazuje na Pannu Marii: "Hle tvá Matka" Jan (19,27).

Moderně pojatý interiér působí dojmem širokého otevřeného prostoru a k příjemnému teplému pocitu přispívá použitý konstrukční materiál – dřevo. Kostel má bezbariérový přístup pro lidi s horší pohyblivostí nebo pro vozíčkáře, pro hůře slyšící je technicky vyřešena možnost použití naslouchadel. V zimních měsících je kostel vytápěný.

Naše farnost je otevřená všem lidem. Každý den se zde konají bohoslužby. V neděli dopoledne v 7:00, v 9:00 a v 10:30 hod. (určena zejména pro rodiny s malými dětmi) a v 18:00 hodin. Ve všední dny je mše svatá pravidelně večer v 18:00 hodin. Konají se zde křty, svatby i poslední rozloučení s nejbližšími. Ve farnosti se pravidelně vyučuje náboženství pro školní i předškolní děti, na jaře probíhá příprava na první svaté přijímání. V průběhu školního roku, vždy jednou týdně, se koná příprava na křest dospělých, a jednou za dva roky probíhá příprava na biřmování. Lidé se setkávají v nejrůznějších skupinách a společenstvích: mládež, rodiny, senioři, skupiny Živého růžence, skupina Modlitby matek a mateřské centrum pro maminky na mateřské dovolené. Působí zde kytarový sbor mladých Kalokazhatia, který hraje každou neděli při mši svaté pro děti, chrámový sbor Cantus Amici a divadlo Máj. Každou neděli dopoledne je otevřena farní kavárna a knihovna, která je velice využívána.

Těšíme se i na vás!

P. Karel Kočí a P. Vladimír Kalík

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube