24.05.19
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 24. května 2019

Koncert studentů Pražské konzervatoře - oddělení zobcové flétny prof. J. Kydlíčka

Informace o kostele

Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Šimona a Judy

WWW: http://www.fok.cz

Adresa kostela: Dušní

GPS: 50°5'31.089"N, 14°25'14.390"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Jaroslav Šefrna

Návaznost na dopravu:

MHD: metro A – stanice Staroměstská, bus č. 207 – zastávka Nemocnice Na Františku

Historie hospitální činnosti na nábřeží Vltavy v centru Prahy, kde dnes stojí nemocnice Na Františku, se datuje už od roku 1320. Tehdy stávajícímu hospici požehnal a kapli v něm vysvětil sám první český arcibiskup Arnošt z Pardubic a vznikl za podpory císaře Karla IV. Roku 1620, po bitvě na Bílé Hoře, císař Ferdinand II. Habsburský svěřil hospic do rukou řádu Milosrdných bratří. Dochována zde zůstala řada zajímavých prvků. Například takzvané schodiště Miserere, na kterém se bratři modlili během popravy na Staroměstském náměstí a pro jehož konstrukci bylo použito dřevo z popraviště českých pánů roku 1621. Kříž, který na tomto popravišti stál, byl věnován Milosrdným bratřím, aby se za pány potrestané smrtí modlili. V roce 1847 zde byla provedena první operace v narkóze v Evropě br. Celestýnem Opitzem. Roku 1947 byla milosrdným bratřím zabrána z rozhodnutí tehdejší KSČ a v roce 1960 museli bratři nemocnici opustit. Roku 1965 zde vzniklo vůbec první anesteziologicko-resuscitační oddělení na území Československa. Roku 1992 se opět osamostatnila a dnes tak působí pod zřizovatelem Městskou částí Praha 1. Hospitálský řád sv. Jana z Boha zažádal o navrácení majetku hned po „Sametové revoluci“, aby se mohl znovu ujmout služby nemocným a potřebným a navázat tak na tradici trvající skoro 400 let, která mu byla násilně přerušena. Tento stav trvá dodnes. Kostel sv. Šimona a Judy byl na začátku 90. let přebudován ze skladiště na koncertní sál FOK, dochována byla většina sakrálních prvků kostela, svatostánek s hlavním i bočními oltáři, kazatelna a další, a tak mají návštěvníci kostela kulturní zážitek obohacený o další vjemový prvek. Koncertní sál se tak vyznačuje unikátní atmosférou doplněnou duchovním podtextem několik století trvající historií.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube