24.05.19
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 24. května 2019

Komentovaná prohlídka kaple sv. Kláry

Informace o kostele

Praha-Troja, kaple sv. Kláry

WWW: http://terezicka.sdb.cz/

Adresa kostela: Areál Botanické zahrady hl. města Prahy, Nádvorní 134

GPS: 50°7'4.746"N, 14°24'51.050"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jindřiška Hejtyková

Návaznost na dopravu:

bus 112 - zastávka Zoologická zahrada nebo Kovárna

 

Dopravní spojení autem:

Sjezd z pražské magistrály za Mostem Barikádníků do Povltavské ulice do Trojské ulice, ulicí K Bohnicím do ulice K Pazderkám, odtud na parkoviště Botanické zahrady hl. města Prahy – u pokladny Sever

Pokračovat za Mostem Barikádníků do ulice V Holešovičkách, ulicí Zenklovou, ulicí Nad Šutkou, ulicí Čimickou do ulice K Pazderkám, odtud na parkoviště Botanické zahrady hl. města Prahy – u pokladny Sever

Drobná kaplička sv. Kláry vytváří pohledovou dominantu nejen nad Trojským zámkem, ale nad celou Trojou. Se zámkem byla v minulosti kaple spojena nejen kompozičně, ale i fakticky, a to cestou stoupající od zámku až nahoru ke kapli. Se zámkem spojovala kapli i osoba jejího stavebníka - hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka. Kaple byla zasvěcena sv. Kláře, patronce a jmenovkyni stavebníkovy ženy Kláry Bernardiny, svobodné paní z Malzanu.

První žádost o povolení stavby kaple podal hrabě pražské arcibiskupské konsistoři již v létě roku 1691. Stavbu odůvodňoval tím, že se lidé žijící v okolí jeho zámku kvůli častým povodním nemohou účastnit bohoslužeb. Konzistoř hraběti vyhověla a ještě v témže měsíci mu povolení vydala. Kaple je v jádře prostou barokní stavbou. Pozdější stavební úpravy v kapli proběhly nejprve ve druhé polovině 19. století a poté po požáru v roce 1924, kdy dostala novou střechu se sanktusníkem. Poslední opravou prošla kaplička v roce 1996. Interiér kaple je velmi prostý, tvoří ho jediná místnost s cihlovou podlahou, plochým stropem a výrazným fabionem (oblým přechodem mezi svislou stěnou a stropem). Dnešní oltář byl pořízen někdy po roce 1924. Obraz nad oltářem je barokní, představuje Nejsvětější trojici s Pannou Marií a s františkánskými světci. Krucifix pochází z poloviny 18. století.

Kaple sv. Kláry je přístupná každou neděli od 11 h v rámci mše svaté konané v rámci farnosti Salesiánského centra v Kobylisích.

Historické foto kaple z roku 1982

Foto: Martin Šír

Foto: Martin Šír

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube