24.05.19
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 24. května 2019

"JSI PÍSNÍ V MÉM SRDCI, BOŽE" - život s Bohem a z Boha v obrazech farníků

Výstava amatérských výtvarných prací

Celovečení program:

"PROSTE A DĚKUJTE" - možnost zapálení svíčky na úmysl vašich potřeb
Mimo dobu koncertů
"HLÁSEJTE EVANGELIUM" - možnost přečtení verše z Písma z kazatelny
Mimo dobu koncertů
"NAHLÉDNĚTE..." - otevřená sakristie
Možnost prohlídky jindy nepřístupné sakristie, s ukázkou zajímavostí (vzácná klenba, románské zdivo...) Mimo dobu koncertů
"POJĎTE DÁLE A OCHUTNEJTE ..." - pozvání k občerstvení, k rozhovoru, k setkání...
"MALUJ, SKLÁDEJ, VYBARVUJ..." - dětské tvoření
Koutek pro děti

Informace o kostele

Plzeň-Roudná, kostel Všech Svatých

WWW: http://www.frantiskani-plzen.farnost.cz/

GPS: 49°45'30.461"N, 13°22'46.037"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Těthalová

Návaznost na dopravu:

Výstup na zastávce Rondel (autobusy č. 27, 33, 40, 41), odtud cca 10 minut pěšky přes Roudnou. Nebo ze Sadů Pětatřicátníků autobus č. 20, zastávka Zadní Roudná. Odtud pět minut chůze skrz Pramenní ulici.  Parkování automobilem zdarma před areálem hřbitova.

Kostel Všech svatých na Roudné je označován za "Matku chrámu svatého Bartoloměje", postaven byl v románském slohu jako farní kostel. R. 1322 první pís. zmínka o kostele, r. 1380 přestavěn ve vrcholně got. slohu. Za hus. válek poškozen, v r. 1460 znovu posvěcen, r. 1590 zaklenuta loď kostela a provedeny renesanční malby. Roku 1945 kostel zasažen bombami, které zničily hlavní oltář. Roku 1974 zahájeny opravy kostela skupinou dobrovolných aktivistů, roku 1995 kostel slavnostně otevřen pro veřejnost. V současné době probíhá rovněž archeologický průzkum a obnova hřbitova.

Umělecká díla: Renesanční malby z konce 16. stol., skupina Ukřižování ve vítězném oblouku, náhrobníky děvčete Beatrix de Buchet, náhrobek Jana Lemona. Na hlavním oltáři kopie tzv. františkánské madony, nejstarší madony v Plzni. Vzácná obkročná klenba v dnešní sakristii. Přilehlý hřbitov je označován za druhý plzeňský Slavín, odpočívá na něm řada významných osobností naší historie.

Dobrovolné vstupné bude určeno na opravy kostela a historických varhan.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube