24.05.19
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 24. května 2019

schola ze St. Role - liturgický rok

Informace o kostele

Karlovy Vary, kostel Nanebevstoupení Páně

WWW: http://www.farnoststararole.cz

Adresa kostela: Kostelní 1/431

GPS: 50°14'55.806"N, 12°49'46.772"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Albrecht

Historie farnosti Stará Role nemá téměř žádné kulturní památky. Její historie spadá do 15. století, kdy je poprvé zmíněna v pramenech. V 16. století byla již rozlišována Stará Role a Nová Role. Do r. 1926 byla Stará Role vesnicí, pak byla povýšena na město, dnes je místní částí Karlových Varů. Kostel Nanebevstoupení Páně je jedinou cennou stavbou v obci. Stará Role byla zpočátku přifařena k chrámu sv. Anny v Sedlci. Ve Staré Roli stála dřevěná kaplička. Dobu jejího postavení nelze zjistit. Roku 1828 byla demolována a na jejím místě byla postavena kaple kamenná a cihlová, která zde stála až do roku 1908. V důsledku rozvoje keramického průmyslu stoupal počet obyvatel Staré Role, zejména počet dělnictva, které bylo pod silným vlivem sociálně demokratické strany, tehdy ostře napadající náboženství. Proto bylo nutné ustanovit ve Staré Roli samostatnou farnost s vlastním knězem, aby bylo možno bránit odpadům dělnictva. Nezbytným předpokladem k tomu bylo postavení vlastního kostela. Kostel Nanebevstoupení Páně O postavení kostela a založení farnosti se zasloužil především spolek pro stavbu kostela, založený rok 1903, který dlouhá léta vedl učitel Johann Behr. Sbírky na kostel však probíhaly již od roku 1889. Patronát nad kostelem převzala obec Stará Role. Plány sestavil Hermann Fiedler, stavbu provedl stavitel Sichert. Základní kámen vysvětil 29. září 1907 pražský světící biskup Wenzel Frind. Kostel, zasvěcený Nanebevstoupení Páně, vysvětil 10. října 1909 pražský arcibiskup kardinál Lev Skrbenský. Zvony zhotovil Richard Herold z Chomutova. Za války byly zrekvírovány, nové zvony byly vysvěceny 13. dubna 1924 a z finančních důvodů je vyrobila firma Starck z Brna pouze z ocele. První farář ve Staré Roli nastoupil v roce 1912.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube