24.05.19
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 24. května 2019

Požehnání na cestu domů

Pro děti: TVOŘIVÁ DÍLNIČKA

Informace o kostele

Vémyslice, kostel Narození Panny Marie

GPS: 49°1'19.755"N, 16°15'20.234"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alena Růžičková

         Obec Vémyslice leží 6 km jihozápadně od Moravského Krumlova, v malebném údolí řeky Rokytné. Založení Vémyslic spadá podle jména do 11. stol. Ves obývaná rodem, jehož předek se nazýval Vojemysl, byla pojmenována na Vojemyslice. První zmínka o obci pochází z roku 1234, kdy ves náležela údělným knížatům znojemským, později markrabatům moravským. Tehdy založila uherská princezna a ovdovělá královna česká Konstancie v Tišnově ženský klášter řádu cisterckého, zvaný Porta Coeli. Ves byla z části majetkem kláštera, z části zůstala v rukou jiných majitelů. Abatyše tišnovská Barbora Konická ze Švábenic roku 1547 Vémyslickým potvrdila odúmrtní právo a stejnou listinou také osvobození od robot. S rozvíjející se zástavbou obce vzniklo malé uzavřené náměstí a na malém návrší kostel s farou, který byl vystavěn asi ve 13. stol. Roku 1556 byla ves Vejmyslice povýšena na městečko, nebo-li městys. V té době byl městečku udělen znak, vzhůru stojící červený šíp v modrém poli. Mezi pamětihodnosti patří kostel Narození P. Marie, Boží muka naproti kostelu, socha svatého Jana Nepomuckého na návsi. S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status městyse.
     Farní kostel, zasvěcený Narození Panny Marie, byl vystavěný v románském slohu a počátkem 18. stol. přestavěný ve stylu baroka. Kolem kostela býval do r. 1827 hřbitov, který byl toho roku přeložen za obec. Hlavní oltář je zasvěcen Narození Panny Marie, na bočním oltáři je zobrazen sv. Mikuláš a sv. Anežka Římská. Původní věž, která stávala na severní straně, byla r. 1828 poškozena bleskem, proto byla snesena a roku 1863 vystavěna nová kostelní věž na západní straně. Na počátku 90. let 20. st. proběhla rozsáhlá rekonstrukce kostela včetně restaurování soch a obrazů, která byla finančně podpořena občany bez rozdílu vyznání. Roku 1999 byl slavnostně vysvěcen nový zvon, přelitý z původního prasklého, zasvěcený Panně Marii. Ozdobou kostela je vzácný obraz, prý od věhlasného čes. malíře Petra Brandla, představující poslední večeři Páně.
     Pod vémyslickou farnost spadá také Kuchyňkův mlýn z katastru tulešického a od roku 1938 obec Rybníky.
Pokud se chcete dozvědět více informací a perliček o našem kostele, přijďte, těšíme se na vás.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube