24.05.19
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 24. května 2019

Cyklotrasa Po stopách předků - stanoviště se soutěžními úkoly pro všechny generace

17:15-22:00 trasa pro děti: Černovice, Faměrovo nám.- Komárov, sv. Jiljí - H. Heršpice, sv. Klement M- Hofbauer pro dospělé: Brno: Černovice - Komárov - H. Heršpice - Blučina - Židlochovice

Celovečení program:

Soutěžní poznávací trasa Odraz 30 let svobody v brněnských křesťanských dílech
18:00-24:00 netradiční úprava presbytáře

Informace o kostele

Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí

Adresa kostela: Černovická 2a

GPS: Loc: 49°10'34.227''N, 16°37'27.922''E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Lamparter

Návaznost na dopravu:

Autobusy č. 40,48,49, 50, 63, 64, 67

 

V blízkosti situování dnešního kostela byla postavena kaple (1133 – zasvěcena sv. Jiří). Po původní provizorní kapli postavili Benediktini koncem 12. století loď dnešního kostela. Zbytky původního románského zdiva můžeme vidět na severní straně lodi. Jedná se o nejstarší dosud používanou stavbu v Brně. K západní straně lodi byla po roce 1200 přistavěna tribunová věž, která je jednou z jedenácti zachovaných staveb svého druhu v Česku. Vrcholné období benediktinského kláštera je možné datovat od poloviny 13. do konce 14. století. Značnou újmu utrpěl kostel při švédském obléhání Brna. Poté proběhly barokní přestavby.V obdobích mezi zásadními rekonstrukcemi a opravami kostel poměrně značně chátral, k čemuž přispívaly povodně. Okolí kostela bylo oproti dnešnímu stavu o 1,60 m níže a tok blízké Svitavy nebyl regulován a procházel v blízkosti kostela. V letech 1999-2004 byl kostel upraven tak, aby liturgicky odpovídal závěrům a požadavkům II. Vatikánského koncilu a představám nového tisíciletí. Dominantou presbytáře je dřevěné retabulum tvořené prostorově zakřivenými trámy, které vytváří dvě strany symbolizující Starý a Nový zákon (vybrané úryvky jsou vytesány do dřeva). Nad retabulem je zavěšen dřevěný kříž. V centru presbytáře je umístěna oltářní mensa (kámen + dřevo) v níž jsou uchovávány relikvie svatých. Výtvarný návrh stavebních úprav a výzdoby provedl, za spolupráce s tehdejším farářem PhDr. Karlem Cikrlem, architekt Jiljí Šindlar.Většinu řezbářských prací realizoval brněnský řezbář pan Matoušek. Foto: Vratislav Medek

 

Nedělní bohoslužby: 8.00, 9.30

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Brno-Komárov

Černovická 2a, 617 00 Brno

tel. 545 233 906

f[email protected]

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube