05.06.2020
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 5. června 2020

Ivona Vlčinská, chvilka poezie

poezie Ivana Slavíka

  • 20:45 – 21:00 hodin

IVAN SLAVÍK

 

 

V letošní Chvilce poezie uslyšíte nepatrnou ukázku z rozsáhlého díla velkého neznámého autora -

českého básníka Ivana Slavíka.

Pár vět k objasnění těchto protimluvů.

 

Ivan Slavík patřil k okruhu básníků křesťanské spirituální orientace narozených kolem roku 1920.

Sám později své vrstevníky nazval „rozptýlená generace“. Už studia přerušená uzavřením vysokých škol za okupace byla výrazem nepřízně doby. Po válce, během přípravy na literární dráhu, konvertoval (křestním kmotrem mu byl Jan Čep).

Do literárního dění vstupuje jako redaktor časopisu Vyšehrad a už svou básnickou provotinou Snímání s kříže (1947) vzbudil velkou pozornost a očekávání.

Rok 1948 však znamená rázný konec vydávání křesťanských časopisů i literatury.

 

Ivan Slavík je přeložen z Prahy a dlouhá desetiletí působí v Domažlicích  a Hořovicích  jako  středoškolský profesor. Maloměstské prostředí ho nevlídně sleduje jako nepoučitelného podivína, který pravidelně s rodinou navštěvuje bohoslužby.  Básník velké tvůrčí síly nemůže nepsat, ale kromě několika sbírek, které mohly vyjít koncem volnějších šedesátých let, je stále zakázaným autorem. Teprve deset let po pádu totality může vyjít celé jeho básnické dílo a  je zřejmé, jaké hodnoty byly drženy zámkem.

 

Pro dokreslení portrétu Ivana Slavíka je nutné zmínit jeho rozsáhlou překladatelskou činnost, která ho pojila se světem literatury – měl pro ni mimořádné jazykové vybavení – především milovaná francouzština, ale překládaĺ i z dalších čtyř  světových jazyků - němčiny, angličtiny, španělštiny a ruštiny, ale dokonce i z aztéčtiny a mayštiny.

 

Básník, esejista a překladatel, dlouho zakázaný autor, oblíbený středoškolský profesor a vzácný člověk Ivan Slavík zemřel na Štědrý den roku 2002 v Hořovicích.

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube