24.05.19
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 24. května 2019

Zahájení programu (vyzvánění zvonů)

úvodní slovo - přivítání, čtení o básníkovi Janu Zahradníčkovi, vystoupení chrámového sboru

Informace o kostele

Moravec, kostel Povýšení svatého Kříže

GPS: 49°26'20.850"N, 16°8'34.905"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Krejčí

Kostel je součástí zámku. Původně zámecká kaple z roku 1628, kde byly občas slouženy mše sv. duchovními ze Strážku, kam byl Moravec přifařen. Od roku 1747 byl při kapli ustanoven  zámecký kaplan, podřížen faráři ze Strážku. Samostatná duchovní správa byla zřízena  až v roce 1784. Vznikla farní osada Moravecká s přilehlými obcemi: Radkov s Radkovičkami), část Mirošova (odděleny od farnosti Stražkovské),  a Pikárec (oddělen od farnosti Křižanovské). Protože zámecká kaple farníkům nepostačovala, byla k ní  r. 1794 přistavěna loď s kůrem a zřízen také boční oltář. Společně se zámkem kostel r. 1825 vyhořel, byl však hned opraven; byly pořízeny 2 nové zvony.V roce 1852 byl kostel zcela obnoven a ozdoben. Další oprava kostela proběhla  v letech 1882-1889 nákladem 4000 zlatých. Původní fara byla malé stavení hned vedle kostela, v roce 1889 byla postavena nová dvouposchoďová farní budova. V roce  1900 byla přistavěna věž, v níž jsou umístěny celkem 3 zvony. Do kostela byly pořízeny nové varhany v r. 1951, vyrobené v Krnově. Od roku 1976 nástupem duchovního správce Mons. Josefa Valeriána prošel celý kostel, uvnitř i zvenku kompletní rekonstrukcí a výsledkem je dnešní podoba kostela. Do farnosti spadají obce: Moravec, Pikárec, Bobrůvka, Radkov, část obce Mirošov. 

Nedělní bohoslužby jsou v Moravci slouženy v 9.30 hod.,

v Bobrůvce  v  sobotu v 18.00 hod.(zimní čas), v 19.00 hod.(letní čas) s nedělní platností

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube