28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 28. května 2021

Prohlídka kaple - předání informací o její záchraně

Návštěvníci získají informace o tomto nevšedním projektu na záchranu kaple rodiny Botschen

Externí WWW odkaz: www.farnost-usti.cz/nockostelu

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-usti.cz

GPS: 50°45'57.549"N, 14°2'38.49"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiřina Bischoffiová

Návaznost na dopravu:

Ke kapli se dostanete ze silnice č. 528 směr Libouchec - Tisá, vpravo odbočkou k domu č.p. 393. Zalesněný pahorek je před vámi.  Zaparkovat můžete  za zatáčkou při vjezdu k hájovně ( bude označeno cedulemi. Také je možné nechat auto v Libouchci  u hřbitova a vydat se pěšky  cca 300 m po silnici na Tisou. Dojdete k cestě  stáčející se k lesíku ve kterém je kaple ukryta. To že jste na místě poznáte podle  Informační tabule.  Doporučujeme vzít si  sebou baterku ( za šera, je lepší si na cestu nahoru ke kapli posvítit). 

Na vrcholu malého zalesněného pahorku u obce Libouchec se nachází ukrytá secesní kaple z konce 19. století. Je možné, že je to vůbec první secesní stavba v okolí. Kaple patřila rodině továrníka Friedricha Botschena, který je pohřben v kryptě nacházející se pod kaplí. V současné době je kaple, podobně jako historie jejího původního vlastníka, zapomenutá, zdevastovaná a zchátralá. A protože mnozí obyvatelé regionu si myslí, že historie nemá být zapomenuta a stavby, které jsou jejími svědky, mají zůstat zachovány pro nás všechny i ty, co přijdou po nás. Proto vznikl Spolek pro obnovu kaple - viz stránky spolku. Pomozme zachovat tuto unikátní stavbu, obnovit a zpřístupnit lesopark, který ji obklopuje a také zdokumentovat a předat příběhy rodiny Botschen, která se zásadním způsobem podílela na formování nejen obce Libouchec.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube