28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 28. května 2021

Svíčka za konec pandemie

19 – 23 hod. Svíčka za konec pandemie Během celého večera bude možné zapálit svíci za bolesti spojené s pandemií a nerušeně spočinout v tichu chrámu k oddechnutí, k zamyšlení, k meditaci nebo k tiché modlitbě. 23 hod. - zakončení modlitbou

 

Program:

19 – 23 hod. Svíčka za konec pandemie

  • Během celého večera bude možné zapálit svíci za bolesti spojené s pandemií.
  • Kdykoli během večera bude možné nerušeně spočinout v tichu chrámu k oddechnutí od všednodenních starostí, k zamyšlení, k meditaci nebo k tiché modlitbě.

ve 23 hod.    Modlitba za bolest, smutek i oběti pandemie s nadějí na její ukončení.

 

 

 

Externí WWW odkaz: www.farnostkralovice.cz/cs/novinky/2021-05-noc-kostelu-28-5-2021

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkralovice.cz

GPS: 49°58'44.788"N, 13°29'1.673"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. P. Richard Polák

 

 

První zmínky o farním kostele v Kralovicích pocházejí již z poloviny 13. století. Do současné podoby byl přestavěn v létech 1575–1581 tehdejším majitelem panství Floriánem Gryspekem. Starší stavbu připomíná jen zdivo presbytáře s trojbokým závěrem a opěrnými pilíři a spodní část věže, nepochybně však byla do nové stavby začleněna i podstatná část chrámové lodi. Její zdivo bylo rozšířeno venkovním směrem a odlehčeno slepými polokruhovými arkádami, v náznaku se opakujícími i v interiéru. K severozápadnímu rohu presbytáře se přimyká věž, z druhé strany pak boční kaple, pod níž se nalézá gryspekovská rodinná hrobka. Vnější fasáda kaple, věže a presbytáře je opatřena sgrafity, jejichž současná podoba je však výsledkem pozdějších oprav a neodpovídají sgrafitům původním. Vnější plášť lodi je vyzděn z tmavorudých pálených cihel a neomítnut, z pálených tvarovek jsou zhotoveny i profilované články včetně konstrukčních prvků hrotitých oken lodi. Hlavní vchod do kostela je západním průčelím s pěkným renesančním portálem. Hlavní oltář je barokní, dřevěný, asi ze druhé poloviny 17. století. Uprostřed oltáře je umístěno sousoší „Zvěstování P. Marie“, vynikající práce z počátku 16. století, přemístěné z kostela v Mariánské Týnici. Kvalitní varhany z roku 1689 pocházejí z kostela v Plasích. V kapli se nalézá další umělecká památka mimořádné hodnoty - dřevěný renesanční epitaf Floriána Gryspeka z roku 1593.

V roce 2014 byla v restaurované kapli Božského srdce Páně instalována stálá expozice rodu Gryspeků. Součástí prohlídky expozice je možnost nahlédnout do gryspekovské hrobky s nejstaršími mumiemi v České republice.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube