Kraj Vysočina

Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali:

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví, Mgr. Juraj Jordán Dovala, brněnský biskup Církve československé husitské

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telč, Ing. Vladislav Hynk, starosta města Třešť

PARTNEŘI PROJEKTU

PROJEKT SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ POMOCI MINISTERSTVA KULTURY.

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

Aktuality

Programová brožura Noci kostelů zapojených míst z Brna a okolí

Již podeváté se v Brně a okolí dostává k rukám zájemců informační brožura s programy Noci kostelů. Zájemci si mohou předem vybrat z několika stovek programů 66 kostelů, modliteben a kaplí v městě Brně a okolí – v okresech Brno-venkov, Blansko a Vyškov. I letos lze do ní v některých kostelech získat pamětní razítko, pokud se zájemcům podaří získat alespoň 20 razítek, mohou si poté vyzvednout certifikát na Pastoračním středisku brněnské diecéze, Petrov 5.

více informací >>

Přípravy letošní Noci kostelů v brněnské diecézi

Přípravy letošního ročníku Noci kostelů v brněnské diecézi vrcholí. Návštěvníci se mohou opět těšit na pestrou programovou nabídku pro všechny generace. Jistě bude z čeho vybírat. 
Podobně jako v předchozích ročnících jsou připraveny prohlídkové okruhy, hudební programy rozličných žánrů, tematické besedy, tvořivé programy, komentované prohlídky chrámových prostor i běžně nepřístupných míst včetně netradičních projekcí.

více informací >>

Videopozvánka na Noc kostelů na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 9. června 2017.

Na základě grafické předlohy Very Rieder videospot zpracovala Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot byl vyroben ve studiu Radia Proglas, fotografie pocházejí z archivu Noci kostelů.

více informací >>

Audiospot zve na Noc kostelů

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje na 1200 kostelů a modliteben.

Na Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více informací >>

Vizuální styl Noci kostelů 2017

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2017, společný pro země zapojené do tohoto projektu, ve kterých se Noc kostelů bude konat v pátek 9. června 2017.

Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 10,17 z knihy Moudrosti: „Za dne jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami.“

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 900 kostelů a modliteben.

více informací >>

Pozvání k zapojení do Noci kostelů

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2017, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

Přihlašování prostřednictvím elektronické přihlášky je dostupné od 1. února. постельное белье

více informací >>

Příští Noc kostelů - 9. června 2017

Příští Noc kostelů se bude konat v pátek 9. června 2017.

více informací >>