25.08.18
NOC KOSTELŮ
Dominik kardinál Duka OP
Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský
předseda České biskupské konference
Mons. Jan Baxant
Mons. Jan Baxant
biskup litoměřický
Mons. Tomáš Holub
Mons. Tomáš Holub
biskup plzeňský
Mons. Jan Vokál
Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký
Mgr. Daniel Ženatý
Mgr. Daniel Ženatý
synodní senior Českobratrské církve evangelické
předseda Ekumenické rady církví
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
patriarcha Církve československé husitské
Pavel Coufal
Pavel Coufal
předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů
Mgr. Marián Čop
Mgr. Marián Čop
superintendent Evangelické církve augsburského vyznání
ThLic. Michal Dandár, Ph.D.
ThLic. Michal Dandár, Ph.D.
arcibiskup pražský a českých zemí Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku
David Novák, M.Th.
David Novák, M.Th.
předseda rady Církve bratrské
Marek Prosner
Marek Prosner
předseda rady Církve Křesťanská společenství
Mgr. Tomáš Tyrlík
Mgr. Tomáš Tyrlík
biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání
Mgr. Petr Procházka
Mgr. Petr Procházka
superintendent Evangelické církve metodistické
Mgr. Radek Vondráček
Mgr. Radek Vondráček
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
PhDr. Ilja Šmíd
PhDr. Ilja Šmíd
ministr kultury ČR
Ing. Andrej Babiš
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády ČR
Bc. Josef Bernard
Bc. Josef Bernard
hejtman Plzeňského kraje
Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
primátorka hl. m. Prahy
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje
Mgr. Jana Vildumetzová
Mgr. Jana Vildumetzová
hejtmanka Karlovarského kraje
MUDr. Zdeněk Fink
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města Hradec Králové
Ing. Martin Charvát
Ing. Martin Charvát
primátor města Pardubic
Martin Zrzavecký
Martin Zrzavecký
primátor města Plzně