25.08.18
NOC KOSTELŮ
Dominik kardinál Duka OP
Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský
předseda České biskupské konference
Mons. Jan Baxant
Mons. Jan Baxant
biskup litoměřický
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
Mons. Jan Graubner
Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
Mons. Tomáš Holub
Mons. Tomáš Holub
biskup plzeňský
Mons. Vlastimil Kročil
Mons. Vlastimil Kročil
biskup českobudějovický
Mons. František Václav Lobkowicz
Mons. František Václav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský
Mons. Jan Vokál
Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký
Mgr. Daniel Ženatý
Mgr. Daniel Ženatý
synodní senior Českobratrské církve evangelické
předseda Ekumenické rady církví
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
patriarcha Církve československé husitské
Pavel Coufal
Pavel Coufal
předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů
Mgr. Marián Čop
Mgr. Marián Čop
superintendent Evangelické církve augsburského vyznání
ThLic. Michal Dandár, Ph.D.
ThLic. Michal Dandár, Ph.D.
arcibiskup pražský a českých zemí Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku
David Novák, M.Th.
David Novák, M.Th.
předseda rady Církve bratrské
Mgr. Petr Procházka
Mgr. Petr Procházka
superintendent Evangelické církve metodistické
Marek Prosner
Marek Prosner
předseda rady Církve Křesťanská společenství
Mgr. Tomáš Tyrlík
Mgr. Tomáš Tyrlík
biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání
Mgr. Radek Vondráček
Mgr. Radek Vondráček
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
PhDr. Ilja Šmíd
PhDr. Ilja Šmíd
ministr kultury ČR
Ing. Andrej Babiš
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády ČR
Bc. Josef Bernard
Bc. Josef Bernard
hejtman Plzeňského kraje
MUDr. Jiří Běhounek
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
primátorka hl. m. Prahy
Ladislav Okleštěk
Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje
JUDr. Bohumil Šimek
JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje
Mgr. Jana Vildumetzová
Mgr. Jana Vildumetzová
hejtmanka Karlovarského kraje
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman Moravskoslezského kraje
MUDr. Zdeněk Fink
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města Hradec Králové
Ing. Martin Charvát
Ing. Martin Charvát
primátor města Pardubic
Ing. Tomáš Macura, MBA
Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor města Ostravy
RNDr. Alena Rašková
RNDr. Alena Rašková
primátorka města Prostějova
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor statutárního města Olomouce
Ing. Petr Vokřál
Ing. Petr Vokřál
primátor statutárního města Brna
Martin Zrzavecký
Martin Zrzavecký
primátor města Plzně

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube