28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Elektronická přihláška kostela

Před odesláním přihlášky si prosím přečtěte informace k přihlášení.

Přihlášku vyplní a odešle duchovní správce.

Pozor: V jedné přihlášce lze přihlásit více kostelů, pokud je spravuje stejný duchovní správce a mají společnou kontaktní osobu a editora. Také objednávka materiálů pro pořadatele je společná pro kostely v přihlášce.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci se prosím nejprve seznamte se třemi možnými variantami průběhu Noci kostelů, se kterými je třeba počítat.

Tři možné scénáře Noci kostelů, na které se připravujeme

1. Vše je jako dřív. Pandemie pominula.

Je k dispozici vakcína, nikdo už není nakažlivý. Můžeme opět společně zpívat a tlačit se na úzkém kostelním schodišti.

Program Noci kostelů je stejně bohatý jako kdykoliv předtím. Návštěvníci přijdou do kostela/modlitebny, vezmou si brožurku, leták a chvíli si popovídají.

Scénář 1 je nejméně pravděpodobný. Tato varianta je nám všem však nejznámější a pro pořadatele nejjednodušší. Přidá se více míst k sezení a program Noci kostelů může začít.

2. Koronavirus je tu stále, akce lze pořádat, ale…

Stejně jako před druhým lockdownem můžeme pořádat akce, ale na koncertě nemohou být obsazena všechna sedadla a návštěvníci musí mít nasazené roušky.

Většina programů je přesunuta do venkovních prostor (prostranství před kostelem, farní zahrady, a podobně). Venkovní komentované prohlídky jsou možné po malých skupinách. Všude jsou nutné rozestupy. Pokud se nabízí občerstvení, je k dispozici předem zabalené. Vhodná je příprava poznávacích okruhů pro pěší a cyklisty, které mohou zapojit a představit i méně známá místa.

Scénář 2 se jeví jako nejvíc pravděpodobný, proto bychom se mohli soustředit na tuto variantu.

3. Lockdown nás opět uzavírá doma

Noc kostelů nezrušíme. Nechceme zklamat tisíce návštěvníků, kteří se na akci těší. I v této situaci lze naplnit jeden z hlavních cílů – představení křesťanství veřejnosti.

I v době lockdownu lidé chodí ven a stejně tak tomu bude v květnu. Proto označíme kostely a modlitebny červenými bannery a rezervujeme plakátovací plochy.

Víme, že žádný videozáznam na internetu nemůže nahradit setkání a zvláštní zážitky, která při Noci kostelů prožíváme. Ale těšíme se, až se v 18.00 hodin rozezní zvony kostelů a na stránkách Noci kostelů začne online program.

Je jasné, že Noc kostelů 2021 bude jiná. Ale my jsme tu pro naše příznivce, i když v jiné podobě.

Krok 1/4: Kostel

Pokud znáte číslo ID kostela, který chcete přihlásit, pokračujte stisknutím tlačítka „Znám ID kostela“.
Pokud ID kostela neznáte, klikněte na tlačítko „Chci přihlásit kostel, ale neznám jeho ID“.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube