02.06.2023
NOC KOSTELŮ
Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

Archiv 2022 – 20. 4. 2022 | ČR

Pozdrav

Po dvou letech pandemie můžeme konečně, doufejme bez obav, opět otevřít naše kostely a přivítat 10. června mnoho návštěvníků Noci kostelů.

Letošní Noc kostelů je dvojnásobně ovlivněna událostmi těchto dnů. Na jedné straně dlouho očekávaný konec pandemie, kdy se mnoho lidí stále bojí o své zdraví, a na straně druhé válka v nedaleké Ukrajině.

Otevřené dveře kostelů mohou přinést poselství, že důvěra v evangelium může zmírnit lidské obavy. Naše otevřené dveře zvou ke společné modlitbě.

Přeji všem návštěvníkům kostelů, aby zažili pokoj a zklidnění,  načerpali nové síly a mohli společně s ostatními přijímat životní výzvy budoucnosti.

 

+ Dr. Christoph Kardinal Schönborn

Arcibiskup vídeňský

 

Originál pozdravu:

Nach zwei Jahren der Pandemie können wir endlich - hoffentlich ohne Sorgen – unsere Kirchen wieder öffnen und viele Menschen bei der ,,Langen Nacht der Kirchen" am 10. Juni willkommen heißen.

Die Lange Nacht der Kirchen ist heuer doppelt von den Ereignissen dieser Tage geprägt. Einerseits das ersehnte Ende der Pandemie, wo viele Menschen noch Sorge und Angst um die Gesundheit haben, und andererseits der Krieg vor der Haustüre, in der Ukraine.

Unsere offenen Kirchentüren können hier eine Botschaft vermitteln, dass das Vertrauen auf das Evangelium Ängste abbauen kann. So laden unsere geöffneten Türen zum gemeinsamen Gebet ein.

Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern der Kirchen das Erleben von Frieden und die Erfahrung der Stille, um neue Kraft zu schöpfen und gemeinsam mit den Anderen im Leben die Herausforderungen der Zukunft annehmen zu können.

 

+ Dr. Christoph Kardinal Schönborn

Erzbischof von Wien


Další aktuality

Noc kostelů 2023

Noc kostelů 2023

28. 6. 2022 | ČR

Příští Noc kostelů se bude konat v pátek 2. června 2023.

 

více …

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube