07.06.2024
NOC KOSTELŮ
Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

Archiv 2023 – 13. 4. 2023 | ČR

Vídeň, 4. dubna 2023

Milí návštěvníci Noci kostelů!

S radostí zdravím všechny návštěvníky Noci kostelů, která se koná 2. června 2023 ve více než 860 kostelech v České republice.
Patnáctá Noc kostelů je důvodem k oslavě. Spolu s iniciátory této významné akce mám radost, že jsou kostely otevřeny jako místa rozjímání, přemýšlení, radosti a modlitby.

Při pohledu na naše dny se spíše zdá, jako by se náš svět nořil do noci: Covid - válka - energetická a klimatická krize - zemětřesení a také osobní starosti, které se nás dotýkají.
Noc kostelů otevírá brány našich kostelů dokořán a je pozvánkou, abychom v křesťanských kostelech a modlitebnách společně hledali odpovědi. Jsem přesvědčen, že důvěra v Ježíšovo poselství nám může pomoci překonat starosti a mnohé obavy.

Přeji všem návštěvníkům kostelů, aby zakusili pokoj a klid, aby načerpali novou sílu a společně s ostatními byli schopni čelit budoucím výzvám.

+ Christoph Kardinal Schönborn
arcibiskup vídeňský


Originál pozdravu:

Wien, am 4. April 2023

Liebe Besucherinnen und Besucher der Langen Nacht der Kirchen!

Ich freue mich, alle Besucherinnen und Besucher der Langen Nacht der Kirchen am 2. Juni 2023 in den mehr als 860 Kirchen in Tschechien zu grüßen.
Die 15. Lange Nacht der Kirchen ist ein Grund zum Feiern. Ich freue mich mit den Initiatoren dieser wichtigen Veranstaltung, die die Kirchen als Orte des Nachdenkens und
der Besinnung, der Freude und des Gebetes öffnen.

Im Blick auf unsere Tage scheint es eher, als würde unsere Welt in Nacht versinken: Corona – Krieg - Energie - und Klimakrise - Erdbeben und die ganz persönlichen Sorgen, die uns
bewegen. Die Lange Nacht der Kirchen öffnet die Tore unserer Kirchen weit und ist eine Einladung, gemeinsam in den christlichen Kirchen auf die Suche nach Antworten zu gehen.
Ich bin überzeugt davon, dass uns das Vertrauen auf die Botschaft Jesu helfen kann, Sorgen und manche Ängste zu überwinden.

Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern der Kirchen das Erleben von Frieden und die Erfahrung der Stille, um neue Kraft zu schöpfen und gemeinsam mit den Anderen im
Leben die Herausforderungen der Zukunft annehmen zu können.

+ Christoph Kardinal Schönborn
Erzbischof von Wien


Další aktuality

Přihlašování kostelů začalo

Přihlašování kostelů začalo

24. 1. 2024 | ČR

Přihlašování pro letošní 16. ročník Noci kostelů bylo spuštěno! Zveme všechny kostely, kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým členem Ekumenické rady církví, aby se zapojily do projektu Noc kostelů. 

více …

Noc kostelů 2024

Noc kostelů 2024

26. 10. 2023 | ČR

Noc kostelů se bude konat v pátek 7. června 2024.

více …

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube