Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Olomouc, kostel sv. Michala

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:30 Komentovaná prohlídka »»»»»» Moje Noc
18:3019:00 Sakristie
Prohlídka liturgických předmětů v sakristii »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Komentovaná prohlídka »»»»»» Moje Noc
20:3021:00 Sakristie
Prohlídka liturgických předmětů v sakristii  »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Královský nástroj
Varhanní hudba v podání Václava Michálka »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Komentovaná prohlídka »»»»»» Moje Noc
22:3023:00 Sakristie
Prohlídka liturgických předmětů v sakristii »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Na nejvyšším skalnatém místě vnitřní části města Olomouce je postaven farní kostel sv. Michaela archanděla. Díky svému umístění tvoří jednu z nejvýraznějších dominant města a jeden z nejcharakterističtějších objektů městského panoramatu. Jeho dlouhá historie je spojena s dominikánským řádem.
Za vůbec první bezpečnou a nejstarší zprávu o existenci dominikánského konventu v Olomouci můžeme považovat list papeže Řehoře IV. Z roku 1234, určený převorovi a bratřím kazatelům v městě Olomouci. O tři roky později týž papež vyhlašuje odpustky každému, kdo po přijetí svátostí přispěje na výstavbu kostela a kláštera. Předpokládá se dokončení kostela v 60 letech 13. století. Současně s výstavbou kostela probíhalo budování definitivních objektů klášterních, zvláště kapitulní síně a dormitáře (společná ložnice mnichů).
Původní podobu ranně gotického konventního kostela. Sv. Michaela neznáme. Tento kostel postihlo na přelomu 14. a 15. století dvojí zničení. V roce 1398 při velkém požáru shořel údajně kostel i klášter. Následky ničivého požáru nebyly ještě ani odstraněny, když již v roce 1404 klášter znovu vyhořel. Četnými sbírkami, které organizovali dominikáni, dary a odkazy se podařilo napravit způsobené škody.
Z 80. let 15. století pochází masivní hranolová pozdně gotická věž po pravé straně západního průčelí. Její výstavba začala roku 1482 a měla funkci samostatně stojící zvonice.
Na místě tohoto kostela, značně poškozeného za švédských válek byl od roku 1676 budován nový kostel barokní. Autorem projektu byl Giovanni Pietro Tencalla, císařský architekt a inženýr ve Vídni. Tento známý architekt, původem z Bisanne v dnešním Švýcarsku, projektoval také přestavbu Kroměřížského zámku, přestavbu Klášterního Hradiska, poutní kostel sv. Anny ve Staré Vodě. Přestavba svatomichalského kostela v duchu ranného baroka se stala nejvýznamnější stavební akcí 2. poloviny 17. století v Olomouci.
Délka kostela je 59 m, šířka 20 m. Tři kopule zvěstují tajemství Nejsvětější Trojice. Celková výška střední kopule je 37 m, výška bočních kopulí je 28 m.

www.svatymichal.cz

Adresa kostela: Žerotínovo náměstí

GPS: 49°35'37.936"N, 17°15'15.515"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Antonín Basler

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Olomouc, kaple sv. Jana Sarkandra - 0.1 km
Olomouc, kaple Božího Těla - 0.2 km
Olomouc, kaple Neposkvrněného početí P. Marie - 0.2 km
Olomouc, kostel Zvěstování Páně-kapucínský - 0.2 km
Olomouc, kaple sv. Jeronýma - 0.3 km
Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné - 0.3 km
Olomouc, modlitebna Bratrské Jednoty baptistů - 0.3 km
Olomouc, kostel sv. Kateřiny - 0.3 km
Olomouc, kostel sv. Mořice - 0.4 km
Olomouc, kaple Božího milosrdenství - ACHO - 0.5 km