Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 10 - Strašnice, kostel Bét-el

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:05 Přivítání, úvodní slovo, kazatel Filip Gärtner »»»»»» Moje Noc
18:0518:30 prohlídka kaple a prostor, rozhovory, občerstvení  »»»»»» Moje Noc
18:3019:00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ studentů Gymnázia a Střední odborné školy pro zrakově postižené Praha - Butovice »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 prohlídka kaple a prostor, rozhovory, občerstvení  »»»»»» Moje Noc
19:3020:30 ZANYKA - hudební trio, písně pozdně gotické Evropy, dobové kostýmy »»»»»» Moje Noc
20:3021:00 prohlídka kaple a prostor, rozhovory, občerstvení  »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 PÍSNĚ Bohuslava Martinů, Ilji Hurníka a dalších ve virtuózním podání: zpěv B. Tomanová, klavír V. Ptáčková, flétna J. Zeráková  »»»»»» Moje Noc
22:0022:30 prohlídka kaple a prostor, rozhovory, občerstvení  »»»»»» Moje Noc
22:3023:30 REJBELE - klezmer music (písně v jidiš a také arménské, makedonské a arabské) »»»»»» Moje Noc
23:3023:35 Zakončení večera - závěrečná modlitba a požehnání, kazatel Filip Gärtner »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

výstava fotografií z historie sboru, prodej křesťanské literatury
V kapli budou vystaveny fotografie z historie sboru, vztahující se k 90. výročí postavení kaple. Po celou dobu večera si lze zakoupit křesťanskou literaturu z nabídky knihkupectví Nová brána. »»»

Informace o kostele:

ARCHITEKTURA: Oficiálním architektem metodistického kostelíka ve Vilové 26 (čp. 512) je Rudolf Sandholz.
Původní stavbou byla jednoduchá jednolodní kaple s prvky pozdního kubizmu (tvar oken, dveřní portál) a racionální kotěrovské moderny (celkové pojetí hmoty, střešní římsa). V architektuře kostela jsou patrny prvky Art Deco (pilastry, lemování oken). Nad průčelím s gotizujícími okny je ještě věžička. Nad portálem je nápis s hebrejským pojmenováním Bét-el (Dům Boží), dříve nesl kostel název Betlémská kaple.

Stavba byla zahájena položením základního kamene 6.4.1924. Stavbu prováděla firma Matěje Blechy (1861 - 1919). V tuto dobu firmu již vedl jeho syn Josef Blecha.

Původní jednopodlažní přístavba v zadní části objektu byla v devadesátých letech nahrazena čtyřpodlažní přístavbou a kromě prostoru pro byt faráře zde vznikly i další prostory využívané pro setkávání dětí i dospělých.

Interiér kaple, Vilová 26, Praha StrašniceInteriér kostelíka byl v roce 2010 nově vymalován podle návrhu výtvarníka Aleše Lamra (www.lamr.cz). V prostorách malého sálu je také možné vidět několik reprodukcí jeho díla.

(Za informace o architektuře kostela děkujeme panu J. S.)

Z HISTORIE: Strašnický sbor vznikl v roce 1921 a podobně jako u ostatních dvou pražských sborů ve Vršovicích a na Novém městě byla impulzem pro jejich ustanovení misijní snaha českých krajanů, kteří získali podporu metodistických sborů ve Spojených státech a zasloužili se o pořádání prvních stanových evangelizací v Praze ve dvacátých letech minulého století.  Místní  a nově obrácení se nejprve scházeli v různých prostorách na tehdejším strašnickém předměstí, ty postupně střídali. Sbor se ale misijním působením rozrůstal a bylo třeba hledat nové místo setkávání. Po mnohých modlitbách a hledání finančního zabezpečení bylo rozhodnuto postavit novou kapli. Při slavnosti kladení základního kamene byla přítomna také široká církevní, ale i spolkové veřejnost. V roce 2014 si tedy strašnický sbor připoměl 90. let od postavení své kaple. 

AKTIVITY: Strašnický sbor je malé společenství rodinného typu. Během týdne se členové setkávají na 3 domácích skupinkách (farní, muži, ženy). Těžiště společného duchovního života je v nedělních bohoslužbách, kdy děti mají svůj program. Jednou za měsíc slavíme s dětmi rodinou bohoslužbu a po ní oblíbený společný oběd. Přijďte nahlédnout, poslechnout si kázání a třeba se i zdržet.

Sbor udržuje kontakty s partnerským sborem First United Methodist Church Decatur, Texas, USA.

ZVLÁŠTNOSTI: Sbor také spravuje jedno z mála křesťansky zaměřených knihkupectví v Praze v Ječné ulici 19, které také působí jako misijní středisko a kontaktní místo pro rozhovory. Jeho vedoucí a zaměstnanci jsou členové sboru.    

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 26. 5. 2015):

18:00
, ve školním roce, 1x za měsíc, 1. v měsíci, VEČER CHVAL A MODLITEB
Ne
10:00
, celý rok, každý týden, BOHOSLUŽBA (1. a 3. neděle v měsíci Večeře Páně).

www.umc.cz/strasnice

Adresa kostela: Vilová 512/26

GPS: 50°4'25.529"N, 14°29'24.613"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Strašnická

tram 26 a 37 (noční 51, 65) - zastávka Strašnická nebo Nad Primaskou 

Tento malý bílý kostelík ve Vilové 512/26 je jen pár minut chůze od stanice Metra A - Strašnická.

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Filip Gärtner

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 10 - Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - 0.7 km
Praha 10 - Vršovice, sbor ČCE - 1.7 km
Praha 3 - Žižkov, sbor ČCE, Jarov - 2.1 km
Praha 10 - Záběhlice, kostel Narození Panny Marie - 2.2 km
Praha 10 - Malešice, kostel ČCE - 2.3 km
Praha 8 - Libeň, Husova kaple - 3.3 km
Praha 4 - Záběhlice, kostel sv. Anežky České a sv. patronů českých - 3.3 km
Praha 10 - Vršovice, kostel sv. Václava, Vršovice - 3.4 km
Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Anny - 3.4 km
Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie - 3.4 km