07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Horní Libchava, kostel sv. Jakuba Většího

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 20:00
Koncert a prohlídka
Noc kostelů v kostele sv. Jakuba Většího začne v 18 00. Proběhne prohlídka věže se zvonem, prohlídka sakristie s částečně odkrytými nástěnnými malbami, v 19 00 koncert Českolipský evergreen. Srdečně zveme!

Informace o kostele

WWW: http://okw.cz/jakub

GPS: Loc: 50°42'46.237"N, 14°29'36.008"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radovan Boček

Návaznost na dopravu:

Doprava z České Lípy autobusem,bohužel ve večerních hodinách komplikované, více na http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/ ,autem z České Lípy nebo přes Častolovice a Manušice či ze Stružnice,parkování zajištěno.

Kostel Sv. Jakuba Většího V Horní Libchavě 1372 - 1930 Lucie Kracíková, Státní Památkový Ústav Ústí Nad Labem. Patrocinium kostela v Horní Libchavě je poprvé doloženo už v roce 1372. Nejstarší písemný doklad o existenci stavby je obsažen v rejstříku papežských desátků z roku 1352. Kostel byl tehdy jednou z far, která náležela k lipskému děkanátu, litoměřického arciděkanátu. Podobu kostela z této doby neznáme. Podle ostatních staveb z okolí můžeme předpokládat, že se jednalo o kostel s jednoduchou dispozicí. Obdélnou plochostropou loď na východě zakončoval pravoúhlý presbytář, který by snad mohl být z části obsažen v současném zdivu kněžiště. Zda-li měl kostel věž nevíme. Lze předpokládat, že kostel existoval již v době, kdy byl severovýchodně od jádra vsi postaven krad Klinštejn, připomínaný poprvé v roce 1339 a vzniklý někdy po roce 1300. Na dlouhou dobu se potom písemné prameny odmlčují. Zajímavá je zpráva o vypálení kostela husty při jejich tažření k České Lípě roku 1426. Svatostánek, ponechaný svému osudu, byl "po dlouhé době opět vybudován". Zprávu bychom mohli hypoteticky vztáhnout ke stavbě věže pocházející někdy z této doby. Další písemné zprávy uvádějí rok 1499, kdy měla být přistavěna sakristie. Dnešní podobu kostela přinesla až duchovní správa vykonávaná kněžími řádu maltézských rytířů od doby kolem roku 1700. Barokní přestavby z roku 1736 přinesla prostornější loď s patrovým řazením oken, dřevěnou kruchtu a oratoř nad sakristií. V letech 1810 až 1812 byl kostel prodloužen o přístavbu předsíně. Řád maltézských tyrířů držel patronátní právo ke kostelu až do roku 1926. Od roku 1930 se správy ujala diecéze Litoměřice.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube