10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Chotiněves, evangelický kostel

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 17:45
Otevření kostela
Prohlídka s komentářem.
17:15 - 17:45
Hledání kostelní myši. Soutěž pro děti .
18:00 - 19:00
VÝLET DO AFRIKY - Keňa v roce 2022 - promítání.
Afričan - farářem v Čechách na cestě ke kořenům.
19:15 - 19:45
PROČ LIDÉ STAVĚLI KOSTEL? Kolik potřebovali cihel nebo kolik času?...zajímavosti z kronik,, promítání dobových fotografií.
Čtení krátkých ukázek z kronik, promítání dobových fotografií.
20:00 - 20:30
Ztišení při hudbě.
Reprodukovaná hudba, varhany.
20:30 - 00:00
Uzavření kostela

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Kostel leží cca 1,5 km od vlakové zastávky Horní Řepčice na trase Litoměřice - Česká Lípa.

Farní sbor ČCE v Chotiněvsi byl založen pod vedením faráře Jaroslava Opočenského v roce 1947 reemigranty z Volyně. Dne 10. prosince 1950 byly posvěceny základy kostela a 18.listopadu 1951 byl kostel slavnostně otevřen. Stavbu se podařilo zrealizovat díky velkému nadšení a velkému množství odvedených svépomocných prací farníků. Architektem byl ing. arch. Bareš. Kostel je malým - velkým zázrakem totalitní doby 50let.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube