12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Hodslavice, kostel ČCE

Program Noci kostelů 12. června 2020

18:00 - 19:15
Hodina modliteb, společných písní, přednášky
19:15 - 20:00
Cesta do Afriky
Judit Blažková se podělí o své zkušenosti z Misijní cesty s lékařskou pomocí do Ghany
20:00 - 21:00
Koncert kapely Listověj - hudba z Vysočiny
Jiří Nohel - kytara, cistra / Aleš Tomek - elektrické housle / Marie Štoucarová - flétny, klávesy
21:00 - 21:30
Cesta do Izraele
Jana a Radek Tymlovi pohovoří o své cestě do Izraele

Informace o kostele

WWW: http://www.hodslavice.evangnet.cz

GPS: 49°32'19"N, 18°1'25"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lukáš Sulovský

Návaznost na dopravu:

Nejlepší spojení je osobním automobilem či autobusovou dopravou. Vlakem je možno vystoupit v Hostašovicích, kde navazuje autobusová linka.

Program Hodslavice Program noci kostelů 2019

Základní kámen našeho kostela byl položen na den Petra a Pavla, 29. června 1813.Jeho stavba trvala šest let. Sbor byl v té době velice chudý a prostředky na stavbu získával velice těžce. Kostel byl postaven s malými okny, bez věže a bez zvonů. Musel být umístěn na vzdáleném místě od hlavní cesty a s vchodem do pole. Tak to udávaly toleranční předpisy. Teprve 14. července 1851 byl položen základní kámen věže kostela. Od té doby prošel kostel mnoha opravami a úpravami. Ta poslední, generální, probíhala od 1.4.2018. Opravený kostel byl slavnostně znovuotevřen na Květnou neděli 14. dubna 2019. Dominantou kostela je barevné okno, znázorňující Pána Ježíše jako dobrého Pastýře (podle Žalmu 23.).Za zmínku jistě stojí i to, že např. na místě původního starého barokního oltáře dnes stojí moderní stůl Páně...

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube