28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Hodslavice, kostel ČCE

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 18:00
Otevření kostela
Chvíle pro nerušenou prohlídku kostela s reprodukovanou hudbou
18:00 - 20:00
Zamyšlení, recitace, hudba a soutěž nejen pro děti
Exegeze motta Noci kostelů a Žalmu 104 Žalm 104 Dětská básnička o Bobru a olši Dětská soutěž v průběhu celého večera O naději a životním prostředí Karel Šiktanc, Adam a Eva Modlitba

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Nejlepší spojení je osobním automobilem či autobusovou dopravou. Vlakem je možno vystoupit v Hostašovicích, kde navazuje autobusová linka.

Základní kámen našeho kostela byl položen na den Petra a Pavla, 29. června 1813.Jeho stavba trvala šest let. Sbor byl v té době velice chudý a prostředky na stavbu získával velice těžce. Kostel byl postaven s malými okny, bez věže a bez zvonů. Musel být umístěn na vzdáleném místě od hlavní cesty a s vchodem do pole. Tak to udávaly toleranční předpisy. Teprve 14. července 1851 byl položen základní kámen věže kostela. Od té doby prošel kostel mnoha opravami a úpravami. Ta poslední, generální, probíhala od 1.4.2018. Opravený kostel byl slavnostně znovuotevřen na Květnou neděli 14. dubna 2019. Dominantou kostela je barevné okno, znázorňující Pána Ježíše jako dobrého Pastýře (podle Žalmu 23.).Za zmínku jistě stojí i to, že např. na místě původního starého barokního oltáře dnes stojí moderní stůl Páně...

Nejbližší Noc kostelů:

Nový Jičín, sborový dům ČCE – 5,4 km

Ženklava, kostel Navštívení Panny Marie – 9,3 km

Suchdol nad Odrou, kostel Nejsvětější Trojice – 15,4 km

Příbor, modlitebna BJB – 15,9 km

Příbor, kostel sv. Valentina – 16,1 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube