07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Koštice, kostel sv. Antonína Paduánského

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
21:00 - 22:00
koncert Trio Cum amore
21:00 - 22:00
koncert Trio Cum amore

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Koštice se nacházejí na křižovatce silnic II/246 (Libochovice - Louny) a II/249 (Koštice - Libčeves), ke kostelu příjezd po místních komunikacích. Železniční stanice Koštice nad Ohří (trať Lovosice - Louny) najdeme asi 750 m  jihovýchodně od kostela.

Kostel sv. Antonína Paduánského v Košticích - prostý pozdně barokní bezvěžový kostel, stojí uprostřed koštické návsi od roku 1752. Tehdy byl postaven nákladem lobkovické vrchnosti, jak dokládá reliéfní erb v západním štítu. Pod ním najdeme i nejvýraznější prvek exteriéru kostela, vysoký reliéf svatého Antonína Paduánského v oválném výklenku. Vnitřní zařízení pochází z doby stavby kostela. V současné době je kostel z důvodu narušené statiky uzavřen. O jeho záchranu usiluje místní sdružení občanů - dobrovolníků VOŽEKOVO sdružení. V tomto roce se podařilo získat finanční podporu na statické zajištění objektu z grantu Ústeckého kraje.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube